Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ringebu

Ny E6 Øyer-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler.
Nybygg av hytter i Kvitfjell, Fåvang, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 1100 hytter i området.
Nybygg av hytter på Kvitfjell i Ringebu
Gnr/bnr:102/89, 103/145.
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av vannverk på E6 i Ringebu
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2020-2021.
Nybygg av boligområde i Kolstad
Tomtene kan selges både til private og utbyggere.
Rassgjerde på Fv 319 Årneslia i Ringebu
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Rehabilitering av svømmebasseng i Ringebu
Usikkert prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke prioritert. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: