Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Nord-Aurdal

Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal, etappe 2
30-40 mål utplanert areal. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal, etappe 1
30 mål utplanert areal. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Nybygg av kontor og forretning i Nord-Aurdal
Gnr/bnr: 85/105, 85/404, 85/412, 85/3 og 85/232.
Rassikring på Fv 51 Eng i Nord-Aurdal
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Rehabilitering av administrasjonsbygg etter vannskade ved Valdres Folkemuseum
Reparasjon etter vannskade, utskiftinger av yttervegger og takkonstruksjon, vinduer og dører, samt tilleggsisolering.
Etablering av solceller på videregående skoler for Innlandet fylkeskommune
Felles utlysning for Dokka vgs, Fagskolen innlandet, Gausdal vgs, Hadeland vgs, Lena Valle avd. Lena, Lillehammer vgs Nord, Lillehammer vgs Sør, Valdres vgs og Vinstra vgs.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: