Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lom

Nytt vintersportsanlegg, hotell, hytteby mm. i Bøverdalen
Reguleringsplan omfatter også en gondolbane som gjennomføres som ett eget prosjekt. Ca. 500 hytter og 500 leiligheter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Ny gondolbane i Bøverdalen
6 km bane. Reguleringsplan omfatter også hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanlegg
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Rassikringstitak på Rv 15 Knutstugugrove i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på Fv 15 Vest for Byrebergtunnelen i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype stein. 517m. ÅDT 2190
Nybygg av radaranlegg ved Rv. 15 Knutstugugrove i Lom
Etablering av dopplerradar med oppkobling av tilhørende utstyr og grensesnitt. Montere utstyr for bl.a. kamera- og signalanlegg med tilhørende kabler.
Rassikring på Fv 55 Bøvertunvatnet i Lom
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor høy.
Steinsprangnett mm på Fv 468 Solsidevegen i Lom
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor middels.
Rassikring på Fv 467 Borgen i Lom
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Rassikring på Fv 55 Røysheim i Lom
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Rensk og bolting på Fv 55 Gadden i Lom
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: