Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lillehammer

Nybygg av kjøpesenter og flerbolighus på Nordre Ål i Lillehammer
Ca. 100-200 boenheter og 20.000 m2 med handel.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer
Nærsenter, barnehage og 350 nye boliger.
Utvikling av Skurvakvartalet med leiligheter, forretning og kontor mm i Lillehammer
Gnr/bnr: 52/60, 62, 187, 219, 220, 235, 54/123, 400/15.
Fornyelse til 420 kV ledning mellom Lillehammer og Oslo
En ny 420 kV ledning fra Fåberg inn til Oslo vil erstatte de to 300 kV ledningene som går på vestsiden av Mjøsa i dag, Ulven-Fåberg og Røykås-Fåberg. Ledningen fra Ulven til Fåberg er fra 1953 og nærmer seg slutten av levetiden sin. Det er også tidvis flaskehalser i denne delen av nettet i dag. Vi vil derfor starte planleggingen av en ny forbindelse fra Fåberg inn mot Oslo tidlig i perioden. Å bygge en ny ledning i samme trase som dagens krever utkobling av den eksisterende ledningen. Mye av byggingen her kan med fordel legges til vinteren, når det er liten overføring sørover fra Lillehammer.
Nybygg av næring i Lillehammer
VVA er utført. Ca. 4000-6000 m2. Ca. 12,8 daa.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
3-5 etasjer. Gnr/bnr: 52/52, 53, 54.
Nybygg av leiligheter og forretning i Lillehammer
Ca 10-30 leiligheter. Gnr/bnr: 200/430, 488. Adresse: Storgata 136-138.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Lillehammer
Bakkalykkja 11-13. Gnr/bnr: 66/14, 488.
Gjenoppbygging av brannskadet bygg i Lillehammer
Storgata 81 og Elvegata 15. Gnr/bnr: 200/31, 14, 1691.
Nye hensettingsspor ved Hove i Lillehammer
Hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser for doble togsett og tilhørende fasiliteter som servicebygg, teknisk bygg og tine- og vaskehall.
Ny midtdeler på E6, Vingrom-Ensby
Første tiltak på Vingrom-Ensby. Forbikjøringsstrekning på ca 1 km inngår.
Ny- og ombygg ved videregående skole i Lillehammer
Ny bygghall på ca. 1300 m2, parkeringskjeller og et innebygd kaldtlager. I tillegg skal det gjøres ombygningsarbeider i eksisterende bygningsmasser på ca. 800 m2.
Ombygg til barnehage på Nordre Ål i Lillehammer
En ny seks-avdelingsbarnehage i Nordre Ål.
Ny sykkelveg med fortau på Fv 213 Åretta elv-Storgata i Lillehammer
600m. I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Lillehammer
Sigrid Undsets veg mellom Nordsetervegen ved Stampesletta/Kiwi og Gudbrandsdalsvegen ved Lillehammer helsehus, en strekning på ca 2.5 km.
Etablering av flomvoll langs Gausa ved Jorekstad i Lillehammer
Gnr/bnr: 124/1, 162/25, 162/42, 162/26, 123/1 mfl.
Rammeavtale for leie av utstyr i Region øst
Rammeavtale på leie av utstyr som lifter, verktøy, trucker, tineutstyr, minigravere, toalettmoduler, aggregater, brakker mm. Opsjon for oppdragsgiver på forlengelse i inntil (1) ett år, pluss (1) ett år, maksimalt (4) fire år. Felles utlysning for kommunene Dovre, Elverum, Hamar, Lillehammer, Løten, Ringsaker og Åmot.
Etablering av solceller på videregående skoler for Innlandet fylkeskommune
Felles utlysning for Dokka vgs, Fagskolen innlandet, Gausdal vgs, Hadeland vgs, Lena Valle avd. Lena, Lillehammer vgs Nord, Lillehammer vgs Sør, Valdres vgs og Vinstra vgs.
Innvendig vedlikehold i idretthall i Gjøvik
Oppgradering av stoler, belysning og scenetepper.
Vinterdrift av veier og eiendommer i Lillehammer kommune
Bykommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker vil gjennom sitt samarbeidsprosjekt "Smart Vinterveg" dekke et behov for bedre løsninger innen vinterdrift av veg og eiendommer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: