Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Gausdal

Nybygg av industriområde på Steinsmoen
50 dekar. Flatt område. Veg, vatn og kloakk er lagt fram til tomtegrensa. Ny fv. 255, avstand 15 km til E6 ved Lillehammer.
Etablering av boliger på tomt for gamle Myra barnehage i Gausdal
Gnr/bnr: 213/1, 213/80, 213/59, 213/43, 213/45 og 213/47.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 3
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 4
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 5
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 6
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av skibakke, fritid og turistområder mm på Skei
Private grunneiere. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Utvidelse av hotell i Gausdal
Gnr/bnr: 139/17 og 210/30.
Nybygg av tomannsboliger alternativt flermannsboliger i Follebu
30 eneboligtomter og noen tomt for flermannsboliger.
Rassikring på Fv 315 ved Arlien i Gausdal
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Rassikring på Fv 315 Follebu bruk i Gausdal
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav. Kostnad er ikke fastsatt.
Etablering av solceller på videregående skoler for Innlandet fylkeskommune
Felles utlysning for Dokka vgs, Fagskolen innlandet, Gausdal vgs, Hadeland vgs, Lena Valle avd. Lena, Lillehammer vgs Nord, Lillehammer vgs Sør, Valdres vgs og Vinstra vgs.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: