Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Elverum

Riksveg 25 Elverum-Riksgrensen/Støa, utbedring av dagens veg
Tofeltsveg, to- og trefeltsveg, firefeltsveg
Etablering av industriområde i Elverum
Totalt område er 700 daa.
Nybygg av boliger og næring m.m i Leiret i Elverum
Elvarheimgata 18 og Storgata 5, 7 og 9. Gnr. 28 / bnr. 50, 587 og 1136 og gnr. 29 / bnr. 3 og 27.
Nybygg av leiligheter i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum
Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger på Smedstadtoppen i Elverum
39 stk eneboligtomter og 12 stk tomannsboligtomter.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 2
Ca. 250 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av industri ved Løvbergsmoen i Elverum, næringstomt 3
Tomten er på 11 700 kvadratmeter. Næringstomt 3 kan deles opp.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 1
Ca. 150 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i bydel Ydalir i Elverum
52 daa. Gnr/bnr: 95/14, 39, 65.
Nybygg av boliger på Ydalir i Elverum
Godkjent detaljregulering. Gnr/Bnr: 31/1313, 1383.
Utvidelse av bibliotek, kinosaler mm i Elverum
Utvidelse av biblioteket med 690 m2. To nye kinosaler med henholdsvis 30 og 70 plasser. Ny heis i rådhuset.
Utvidelse av av kjøpesenter i Elverum
Gnr/bnr:30/234, 1028, 1246.
Nybygg av ene- tomanns- og flermannsboliger i Elverum
Ferdigregulert. 15 tomter, fordelt på ene-, tomanns-, og firemannsboliger. Planområdet er på ca. 28 daa. Private grunneiere.
Nybygg av eneboliger i Elverum
Gnr/bnr: 14/404, 405.
Nybygg av leiligheter i Elverum
Ca 13-15 stk leiligheter i 3-4 etasjer. Gnr/Bnr: 30/450, 6.
Tilbygg av politistasjon i Elverum
19 daa. Gnr/bnr: 31/1094, 1221, 30/984.
Nybygg av eneboliger på Ydalir i Elverum
Godkjent detaljregulering. Min 40 enheter og max 65 enheter. Gnr/Bnr: 31/1313, 1383.
Nybygg av politistasjon i Elverum
Gnr/bnr: 28/52, 28/395, 30/206 og 30/1082.
Nybygg av boliger i Elverum
60-80 enheter. 4-5 etasjer.
Ny banekobling på Elverum
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Trafikksikkerhetstiltak/utbedring av Rv 2 Grønland - Jømna i Elverum
Fra handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2020.
Nytt masseuttak i Elverum
224 daa. Gnr/bnr: 150/1, 170/23 og 150/42.
Rammeavtale for leie av utstyr i Region øst
Rammeavtale på leie av utstyr som lifter, verktøy, trucker, tineutstyr, minigravere, toalettmoduler, aggregater, brakker mm. Opsjon for oppdragsgiver på forlengelse i inntil (1) ett år, pluss (1) ett år, maksimalt (4) fire år. Felles utlysning for kommunene Dovre, Elverum, Hamar, Lillehammer, Løten, Ringsaker og Åmot.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: