Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Åsnes

Nybygg av hytter i Åsnes
250-300 hytter.
Nybygg av hytter og skiløype mm på Åsnes Finnskog
Etablering av skiløyper, sykkelstier, ny grillhytte og badstue, samt tilrettelegging av badeplass ved Kverntjernet.
Etablering av næring i Flisa
Gjenstår 10-15 mål for næringsbebyggelse. Byggeklar tomt.
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
9 daa regulert område, 27,2 daa ikke regulert område.
Nybygg av hytter på Åsnes
Tidlig og usikkert prosjekt, kun på idèstadiet. Antatt byggestart.
Nybygg av småhusbebggelse i Åsnes
Gnr. 39 bnr. 623, 624, 625, 589, 626, 644. Aug. Embretsens veg 8, 10, 12, 14, 16/18).
Utvidelse av eksisterende campingplass i Åsnes
Grunneier: Bård Erik Holmen. Gnr/bnr: 109/373, 109/376 og 109/94.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: