Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ringerike

E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Nybygg av boliger, næring, kontor og hotell i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl.
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Ny 420 kV ledning fra Ådal i Ringerike kommune til Nes i Hallingdal
Flere alternativer, enten å bygge en ny forbindelse der dagens to parallelle 300 kV ledninger går, eller å bygge en ny 420 kV ledning parallelt med en eksisterende 420 kV ledning som går lenger opp på fjellet mellom Ådal og Nes.
Ny 2-felts veg på Rv 35 Nymoen-Jevnaker
Hokksund-Jevnaker etappe 1 delprosjekt 2.
Ny 420 kV ledning fra Hallingdal til Oslo
Statnett forventer ikke bygging av en ny ledning fra Hallingdal før i siste halvdel av utbyggingsperioden for Nettplan Stor-Oslo. Men Statnett ønsker å sette i gang prosessen med melding, konsekvensutredning og konsesjonssøknad tidlig fordi må forvente at det kan ta flere år fra melding sendes myndighetene før konsesjon for en ny ledning er klar.
Nybygg av forretning og flerbolighus i Hønefoss
Blokkene vil variere i høyde fra 3-9 etasjer.
Ny 4-felts veg på Rv 35 Styggedalen-Nymoen
Konseptvalgutredning. Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 3.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 3
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. 70-80 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 4
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. 70-80 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 2.
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. 70-80 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 1
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. 70-80 leiligheter. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 7
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka. 36 leiligheter - 2 stk 6-mannsboliger/8 stk 8-mannsboliger.
Nybygg av boliger på Færdentoppen i Haugsbygda
Godkjent detaljregulering. Åpner for utvikling av både eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger. Ca. 10-15 stk boenheter. Gnr/bnr: 137/1, 62, 63 og 64.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Ringeriksbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 6
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av hytter i Hønefoss
Ecomotive V/ Jostein Grevsgård / Jets AS v/ Andre Myren / Hønefoss VVS AS v/Vegard Skredshol har vært faglige rådgivere til VA-planen.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus i Hønefoss
Industrigaten 4, Hønengaten 67 Totalt planlegges opptil 240 boenheter. Kjøpesenter tas bort fra planen.
Nybygg av boliger i Hallingby
Ca 2 tomannsboliger og 6 eneboliger. 7 daa. Gnr/bnr 274/2, 274/48 og 274/35.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 5
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av leiligheter i Ringerike
Gnr/bnr: 102/101 og 102/55. Oppføring av to firemannsboliger og to tomannsboliger.
Utførelse av fullskalaforsøk i forbindelse med arbeider langs Ringeriksbanen og E16 på Mælingen, Hønefoss
I forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal det gjennomføres fullskalaforsøk for fundamenteringsmetoder på Mælingen. For å redusere usikkerheten i fundamenteringsmetode skal det gjennomføres fullskalatest med prøvepeling og fylling som tilsvarer lasten av et brofundament.
Nybygg av to firemannsboliger i Ringerike
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av to firemannsboliger over to etasjer, med tilhørende uteoppholdsarealer, lekeplass og parkeringsområde på bakkeplan.
Sanering av avløpsledning i Hallingby
Vidreføring av Nymoen-Hen avløpssanering.
Etablering av VA-løsninger i Eggemoen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Sikring av planoverganger på Randsfjordbanen
15 usikrede planoverganger i daglig bruk, 25 jord- og skogbruksoverganger.
Sikring av planoverganger på Roa-Hønefossbanen
2 usikrede planoverganger i daglig bruk, 8 jord- og skogbruksoverganger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: