Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Nore og Uvdal

Nybygg av boliger, forretning og kontor i Nore og Uvdal
Legge til rette for bygging av boliger for barn og unge med spesielle behov.
Nybygg av hytter på Søre Åsen i Tunhovd, Nore og Uvdal
Etablering av ca. 120-150 fritidsboliger fordelt på felt A-G, med tilhørende anlegg, samt alpinnedfart og skitrekk. Planområdet er på ca. 280 daa. Etappevis utbygging. Grunneier er: Andreas Bjarøy, Knut Martin Bakka og Marit Bjarøy.
Nybygg av hyttefelt i Nore
Byggeklare tomter, infrastruktur samt fiber og strøm på plass.
Rensk og bolt på fv 40, Lesteberg i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Rensk og bolt på fv 40, Lammeskår 2 i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang.
Rensk og bolt på fv 40, Rustad i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt.
Rensk og bolt på fv 40, Lammeskår 1 i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt.
Nett, rensk og bolt på fv 40, Lintvedtkleva i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Asfaltering av parkeringsplass ved Rødberg skole
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: