Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Nedre Eiker

Etablering av boligområde og næring i Mjøndalen
Gnr/bnr: 14/1, 14/16, 15/4, 14/11.
Nybygg av sykehjem i Nedre Eiker kommune
Mulighet for bygging på tomt i Krokstadelva og mulighet for sykehjem i Solbergelva-Åssiden.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 1
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
42 eneboliger samt 55 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Om- og tilbygg av leiligheter og kontor i Mjøndalen
Ca 30 boliger. Gnr/bnr 23/15, 4, 3, 15/400. 306
Nybygg av eneboliger ved Åsen
23-27 eneboliger.
Etablering av hovedadkomst i Nedre Eiker
Adkomstvei til Åsen boligfelt.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 3
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Utvidelse av garderobe og barnehage i Mjøndalen
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av omsorgsboliger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av bad i omsorgsboliger i Nedre Eiker
Rehabilitering av 12 bad i (eldre avdeling).
Nybygg av bomstasjoner i Buskerud
Buskerudbyen bomstasjoner. Totalt 41 bomstasjoner på kommunegrenser mellom Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier kommuner og bynære snitt innen Drammen i Buskerud. Total kostnad 120 mnok.
Rensk på Fv 36 Hagatjern i Nedre Eiker
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: