Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lier

Nybygg av næring og boliger i Lier
Prosjektleder første fase: PX Solutions AS, DRAMMEN. 1000 dekar.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 4 m.fl.
Gnr/bnr: 95/131, 95 /140. Ca. 100 m2/enhet.
Nybygg av ungdomsskole på Høvik i Lier
540 stk elever. Bygging av ny skole kan gjøres i to byggetrinn, der første byggetrinn bør være ferdig innen 2027.
Utvidelse-og ombygg av felles barneskole i Lier
Felles barneskole for Hennummarka, Nordal, Heia og Hallingdal. Ulike alternativer vurderes.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 3
Gnr/bnr: 95/131, 95 /140. Ca. 50 enheter i trinn 3. Ca. 100 m2/enhet.
Nybygg av leiligheter i Lier
Planområdet er på ca. 6,5 daa. Ca. 3500 m2 bolig og 1500 m2 p-hus/kjeller.
Tilbygg av kjøpesenter i Lier
Tidlig usikkert prosjekt.
Videre utbygging av sykehjem i Lier, fase 3
Gnr/Bnr: 95/131, 95/119, deler av 95/1.
Riving-og nybygg av barne-og ungdomsskole på Sylling i Lier
330 stk elever. Riving av bygg A og paviljongene G og F.
Nybygg av bofelleskap for personer med spesielle behov i Lier
Gnr/bnr: 30/7, 2022/1, 30/46, 30/47, 30/48, 30/53, 30/69.
Riving -og nybygg av administrasjons/skolefløy ved skole i Lier
150 stk elever. Riving av bygg C og avvikling av paviljong D.
Utvidelse av barneskole i Lier
Strukturmodell 1 avser att elever fra Egge skole flyttes til Hegg skole. Utvidelse med 120 elever.
Utvidelse-og ombygg av ungdomsskole i Lier
Strukturmodell 1 avser att elever fra Sylling skole flyttes til Tranby skole. Kapasitet for 540 elever.
Ny-og omlegging av vannledninger i Lier
Ca. 1,7 km ledning og etablering av pumpestasjon. Nedleggelse av eksisterende pumpestasjon i Skogliveien. Omfatter også utskiftning av vannledning i eternitt.
Utvidelse -og ombygg av barneskole i Lier
Til/nybygg av 210 m2 samlingsrom.
Oppgradering av vei i Lier
Fra Nøstveien til parkeringsplass. Gnr/Bnr: 39/120, 39/121, 43/18 og 42/143.
Utvidelse-og ombygg av barneskole mm i Lier
Oppussing av 140 m2 personalgarderobe/toalett, 10 m2 SFO-toalett, 50 m2 sløydsal og 20 m2 lydisolering av kontorer og møterom.
Fanggjerde og terrenginngrep på fv 285 Bringebærkastet i Lier
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjek.
Nybygg av bomstasjoner i Buskerud
Buskerudbyen bomstasjoner. Mellom Lier og Drammen. Totalt 41 bomstasjoner på kommunegrenser mellom Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier kommuner og bynære snitt innen Drammen i Buskerud. Total kostnad 120 mnok.
Rassikring/rensk og bolt på Rv 23 Lahell i Lier
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Sanering av vann-og avløpsledning i Lier
1,3 km vann-og avløpsledning.
Sanering av vannledninger i Lier
1,35 km vannledning med blyskjøter må fornyes.
Rensk på Fv 285 Sylling i Lier
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjek.
Nett, rensk og bolt på Fv 21 Kanada i Lier
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Rensk p åFv 19 Skarpåsen i Lier
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: