Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Hole

Rasoverbygg på fv 50 i Vierbotten, Hole
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt.
Rassikring/rensk på E16 Kroksund i Hole
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Rensk og sognemur på Fv 285 Skaret i Hole
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: