Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Gol

Ny Rv 7 over Hardangervidda
Gol, Ål, Hol, Eidfjord, Ullensvang kommuner.
Nytt boligområde på Gol
Ca. 100 dekar. ca. 100 boliger.
Nybygg av boligområde i Gol
Samlet areal er ca. 20 mål.
Tilbygg av bibliotek i Gol
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Etablering av bredbåndsnett i Gol kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Gol, Hemsedal, og Hol kommune.
Rassikring/terrenginngrep på Rv 52 Eidsbergsvingen i Gol
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: