Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Flå

Nybygg av hytter i Flå, trinn 3 m.fl.
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av datalager m.m i Flå
Ca. 250 dekar. 100.000 kvm telekommunikasjonanlegg.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 1
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 2
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå, fase 2
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Nybygg av renseanlegg ved Elvemo i Flå
Det skal utarbeides et forslag om Flå renseanlegg skal avvanne slammet selv. Renseanlegget er på 1200 PE. Rogaland Industri Automasjon (RIA) vil stå for all automasjon på anlegget, men prosessentreprenør skal levere funksjonsbeskrivelse for styring av prosessen, og eventuell opsjon på eget styresystem med kommunikasjon via bus til RIAs toppsystem. Ca 1325 m gang og sykkelvei.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå, fase 1
Ca 5 tomter gjenstår på fase 1. Totalt 1500 hyttetomter på området.
Rassikring på Rv 7 Lindelia i Flå
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein, is. Skredfaktor lav.
Rassikring/rensk på Rv 7 Stavn i Flå
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: