Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ål

Nybygg av hytter i Ål
Totalt ca. 1300 daa.
Nybygg av kraftverk i Ål
Kraftverk i fjell. Sprenging ca 90000 m3. Totalkostnad er 178 mill kr. Ny vei ca 1 km. Produksjon 48,40 GWh.
Nybygg av hytter og flerbolighus i Ål
Utvikling av området med 74 frittliggende fritidsboliger samt 7 mindre områder for tettere utnytting (leiligheter, antall boenheter er ikke bestemt).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: