Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ullensaker

Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet.
E16 Gardermoen-Jessheim, utbedring av dagens veg
Firefelts veg og kollektivfelt.
Nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker, trinn 3 mfl
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av flerbolighus mm i Ullensaker
Totalt ca 500 boenheter.
Nybygg av kontor, butikk og industri/logistikk i Ullensaker
Kommune har godkjent en bebyggelsesplan på en næringspark på ca 55 000 kvadratmeter BTA på eiendommen.
Nybygg av boliger i Ullensaker
30,3 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av hotell ved Gardermoen
1000 sengeplasser og møtesenter for 500 personer.
Nybygg av flerbolighus/konsentrert småhusbebyggelse på Kløfta
Felt B7. Planen legge til rette for boliger med forholdsvis høy tetthet, i en blanding av blokker og konsentrert småhusbebyggelse eller tilsvarende målestokk.
Nybygg av boliger i Ullensaker
19,4 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker, trinn 2
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av hotell i Jessheim
Mulighet for opp til 800 rom.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 3 mfl.
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av boliger i Ullensaker
19,2 dekar. Småhusbebyggelse og lavblokk. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 2 mfl.
BREEAM-NOR. Totalt 288 boliger fordelt på fire bygg.
Nybygg av boliger i Ullensaker
13,2 dekar. Småhusbebyggelse og lavblokk. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 3
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 4
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 5
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 6
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 7
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park. Totalentreprenør har opsjon på trinn 8.
Ny kombi- og tømmerterminal ved Hauerseter i Ullensaker
Godsterminal for både container og tømmer, en kombi-terminal. Terminalen er sentral i utviklingen av Gardermoen næringspark.
Nybygg av flerbrukshus,forretning, leiligheter og kino i Jessheim
Ca 30-40 leiligheter. 130 leiligheter totalt. Total utbygging 37.000 m2 forretninger/kjøpesenter, 18.700 m2 boliger, ca 7.000 m2 kulturfunksjoner og ca 44.600 m2 parkering.
Nybygg av leiligheter i Ullensaker
OrbitArena skal rives. 70-80 leiligheter.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 1
BREEAM-NOR. Totalt 288 boliger fordelt på fire bygg.
Nybygg av forretning og leiligheter i Ullensaker
Ca 2000 kvm forretningsareal og 30-40 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
Gotaasalléen 1, 3, 3A og Trondheimsveien 65 og 67.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger på feltet.
Nybygg av gang og sykkelvei på Fylkesveg 454 i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Antatt start og kostnad. Ca 8,5 km.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 8
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park.
Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2024.
Nybygg av veikryss V23 ved Gardermoen Næringspark
Rundkjøring, ca. 500 meter ombygging fylkesveg, gang- og sykkelveg samt nytt vann- og avløpsanlegg ved det nye sykehuset til LHL.
Nybygg av flerbolighus og næring i Jessheim
Ønsker å bygge to nye bygg med næring og boliger. Totalt 1370 m2 med boliger og 420 m2 med næring. Ca 20 stk leiligehter.
Nybygg av veiserviceanlegg på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 12 seksjoner.
Nybygg av hamburgerrestaurant på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 454 i Ullensaker
Delvis regulert. Er på marginallisten over prioriteringer på skoleveger. 1,2 km. Bakkevegen/MIX Roma brusutsalg- Hilton/Kløfta tettstedgrense.
Nybygg av infrastruktur på Kløfta
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 462 Mogreinavegen i Ullensaker
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ullensaker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Påbygg av sykehjem i Kløfta
Prosjektet ligger litt på vent. Uklart angående byggestart og kostnad. 27 nye sykhjemsplasser.
Ny overbygging nord for Hauerseterkrysset
Opsjon 1: Strekningen nord for Hauerseterkrysset. Opsjon 2: Utskifting av alt rekkverk på strekningen Opsjon 3: Friteksttavle i sørgående løp Opsjon 4: Fjerning bomstasjon inkl bomhus og rekkverk
Nybygg av gravlund, kirkegård og park i Jessheim
Et livssynsåpent seremonianlegg. Arealbehovet er 60 mål, 30 mål til gravplasser og resten til park og infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: