Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lindesnes

Nybygg av boliger i Mandal
Ca 1000 daa. 700-900 stk boliger. Felt B2.
Ny 4-felts veg Vigeland-Lyngdal vest (Fardal-Handeland), E39 Kristiansand-Sandnes
26 km. ÅDT 6 200-10 100. 2 tunneler (totalt 10 km). 7 bruer. 2 toplanskryss.
Nybygg av leiligheter i Marnardal, trinn 3
Godkjent detaljregulering. 50-80 leiligheter.
Nybygg av barnehage, næring/leiligheter i Marnardal, trinn 2
Godkjent detaljregulering. Boliger eller næring.
Utvidelse av av tunnel i Mandal
Bygges etter Kronheia fjellanlegg.
Nybygg av forretting/næring og leiligheter i Marnardal, trinn 1
Godkjent detaljregulering. 7-8 leiligheter.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Mandal
Ca 1000 daa. Infrastruktur for ca 700-900 stk boliger. Felt B2.
Nybygg av hotell i Mandal, trinn 2
Totalt 160 rom. Første byggetrinn inkluderer 80 rom.
Nybygg av museum på Lindesnes
Usikkert prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Rensk, bolter og nett på fv 455 i Marnardal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang, is.
Utvidelse av kirkegård i Valle
Skal utvides med 1746 gravplasser.
Utvidelse av deponi i Mandal
Sprengning er utført av TT Anlegg AS.
Rassikring/omlegging av veg ved fv 455, Øylid i Marnardal
Ca. 600m. Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang, is, jord. Sikringstiltak i sideterreng. Samme reguleringsplan som Øyslebø-Heddeland gs-vei.
Forsterkning av bru i Lindesnes kommune
Kleveland bru er en fritt opplagt stålbjelkebru i to spenn, uten skjevhet ved ender. Brudekket er armert betong (t=190-240 mm) med underliggende to stk. sveiste stålbjelker av konstant høyde. Underbygning er betong og hoggen stein.Brulengde er 52,5 m med spennvidder 23,45 + 29,05 m. Broa skal forsterkes ved montering av stålvinkler på eksisterende bjelker. Alt nytt stål og kontaktareal av eks. stålbjelker skal overflatebehandles.
Nybygg av kraftverk i Marnardal
Produksjon 3,6 GWh.
Rassikring på fv 461 i Marnardal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Oppgradering av idrettshall i Lindesnes
Oppgradering av dusjer, garderobe, kjøkken, miljørom og skogang/foaje.
Utbygging av bredbåndsnett i Agder fylkeskommune
Felles utlysning for Bygland, Evje og Hornnes, Farsund, Froland og Arendal, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Sirdal, Vegårshei, Vennesla, Lillesand og Birkenes kommune.
Rassikring på Fv 455 i Marnardal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Skredtype is.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: