Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lillesand

Nybygg av boligområde i Sangereidåsen
Det finnes mulighet for utvidelse av området for å legge til rette opp til cirka 500 boliger.
Nybygg av postterminal i Sørlandsparken Øst, Lillesand
Samlokalisering for Postens enheter i Kristiansand.
Nybygg av boliger i Lillesand
Planområde ca 9 daa. Gnr/bnr: 97/61, 32.
Nybygg av næringsbygg m.m i Lillesand
Ca 70 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 5
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 6
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Lillesand
40-50 leiligheter fordelt på 2 bygg.
Nybygg av eneboliger i Lillesand
Ca. 75 daa. Gnr/bnr: 18/21, 25.
Nybygg av 1-7 skole i Lillesand
Prosjektet er utsatt til 2020.
Nybygg av boliger på Indre Årsnes i Lillesand
Gnr/bnr: 64/4 og 65/1. Frittliggende småhusbebyggelse og muligens konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av dagsenter i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan, Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Etablering av vannledninger og pumpestasjon i Lillesand kommune
Trasèen er på ca. 2.400 m og det skal anlegges store dimensjoner på vannledninger, inkludert pumpestasjon, pumpeledning og selvfall.
Nybygg av leiligheter i Lillesand
Gnr/bnr 47/44, 47/67 m.fl.
Oppgradering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Etablering av infrastruktur for eneboligtomter i Lillesand
Ca. 75 daa. Infrastruktur for ca. 22 tomter. Gnr/bnr: 18/21, 25.
Sanering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Utbyggning av VA-ledninger i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Oppgradering av trykkøkningstasjon i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Oppgradering av avløpspumpestasjon i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Utbygging av bredbåndsnett i Agder fylkeskommune
Felles utlysning for Bygland, Evje og Hornnes, Farsund, Froland og Arendal, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Sirdal, Vegårshei, Vennesla, Lillesand og Birkenes kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: