Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Kristiansand

E18/E39 Ytre ringveg Kristiansand, E39 Kristiansand-Sandnes
10 km. ÅDT 15000-20000. 3 tunneler (totalt 8 km), 4 bruer, 2 toplanskryss.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Utbedring av Rv 41/Rv 451 mellom Timenes og Kjevik lufthavn
Del av samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
Planlagger for 25.000 kvm boliger og 25.000 kvm næring.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 4 m.fl.
Bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
25.000 kvm boliger, 15.000 kvm handel, kontor, næring og tjenesteyting.
Nybygg av boliger og næring på Marviksletta i Kristiansand
Gnr/Bnr: 152/439, 442, 445, 447, 1580, 1583, 1929 .
Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 3 mfl
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter.
Nytt boligområde på Hamreheia i Søgne
Ca 200-300 boliger. Ca 100 mål.
Nybygg av boliger og næring i Vågsbygd, Kristiansand
Gnr/bnr: 13/116,136, 167, 172, 173, 255, 635, 1191, 1249 og 1501. 4-6 etasjer.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl. 32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Nybygg av forretning, kontor og boliger m.m. i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Etablering av studentboliger, kontor og forretning mm i Kristiansand
2-7 etasjer. Ca 300 studentboliger. Elevine-tomta.
Nybygg av ferielandsby, kursanlegg og konferanseanlegg i Ålefjær
215 boenheter fordelt på leiligheter/ferieleiligheter.
Nybygg av boliger på Ytre Randesund i Kristiansand
512 m lang kanal. 50-60 båtplasser.
Utvidelse av vei og ombygg av kryss E18/E39 Gartnerløkka-Breimyr i Kristiansand kommune
Lengde ca 2,7 km. Total kostnad for del 1 og 2 er ca. 2 mrd. kr.
Nybygg av barneskole på Nodeland i Kristiansand
Massivtre. Skole for 400 elever.
Påbygg-og tilbygg av kontor, forretning og boliger i Kristiansand
Påbygg av 620 m2 med leiligheter och 4080 m2 med næringsarealer. Bygging av et tårn i 9 etasjer i det sydlige hjørnet av kvartalet.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
54 stk enheter i Manganveien (3 blokk) og 57 stk enheter (3 blokk) i Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Nybygg av ungdomsskole i Tangvall
Total kostnad for ny vgs og ungdomsskole 900 Mnok. 540 elever. Totalt 22500 kvm med Tangvall vgs og ungdomsskole.
Nybygg av videregående skole og kulturanlegg i Tangvall
Total kostnad for ny vgs og ungdomsskole 900 Mnok. 630 elever. Totalt 22500 kvm med Tangvall vgs og ungdomsskole.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kristiansand
Passivhus. Massivtre. Riving av Starthallen på eget prosjekt.
Nybygg av leiligheter og butikk på Prestebekken i Kristiansand
2500 m2 med butikk og 12500 m2 med leiligheter.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Gnr/Bnr: 151/2473 m.fl.
Nybygg av kontor i Nybyen i Kristiansand, trinn 2 m.fl.
BREEAM-NOR. Ca 5000-10000 m2, byggetid ca 2 år.
Etablering av nytt sykehjem i Kristiansand
Ca 100 plasser. Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 45 mål. Ca 88 boenheter. Grei beliggenhet, gangavstand til barnehage, solfylt område.
Nybygg av boliger i Songdalen
Gnr./bnr. 75/529 og deler av 75/6 og 214/1.
Nybygg av kontor i Marvika, Kristiansand
Inntil 17. etasjer kan bygges.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B1-B5 - Fase 2. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av regnskogsakvarium på Lagmannsholmen i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid. Ca 40 mål.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 3
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 4
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 5
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 3
Bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 3
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B11 A & B- Fase 3. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Ny tunnel på E39 Holmenfoss/Ty i Søgne
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype steinsprang, is. Prioriteringstall 4,92.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 2 m.fl
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg. Gnr/Bnr: 67/1, 67/6, 67/10, 67/35, 67/40, 67/56, 69/5, samt 69/14.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Randesund
12 stk eneboligtomter og tomter for 30 stk leiligheter. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av boligområde i Songdalen
Området vil omreguleres fra næring til boligområde. 60-120 boenheter.
Nybygg av rekkehus og blokkbygg på Dvergsnes
Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Etablering av kultursenter på Rana i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av friidrettshall i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Lokalisering er ikke bestemt.
Nybygg av barnehage og leiligheter i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF6 - Fase 1. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området. Barnehage i 1 etasje, med leiligheter ovenpå.
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Ny lokalvegbru over Otra i Kristiansand
Ny bru med kollektivfelt, kryssløsning på begge sider av elva, omlegging av gang/sykkelveger, og kobling til mulig tunnelpåhugg i Banheia er inkludert. Samferdselspakke Kristiansand fase 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: