Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Iveland

Utbygging av bredbåndsnett i Agder fylkeskommune
Felles utlysning for Bygland, Evje og Hornnes, Farsund, Froland og Arendal, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Sirdal, Vegårshei, Vennesla, Lillesand og Birkenes kommune.
Nett, rensk og bolt på Fv 403 Jeppestølkleiver i Iveland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang, is.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: