Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Gjerstad

Nybygg av hytter i Gjerstad
Ca. 260 dekar. 87 hyttetomter.
Nybygg av boligområde i Gjerstad
Ferdig regulert for inntil 28 boenheter. Disse er fordelt på 7 leilighetsbygg, med inntil 20 boenheter, og inntil 8 eneboliger.
Nybygg av eneboliger og kjedete sammenbygde boliger i Kveim
28 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av leilighetsbygg i Gjerstad, felt B-2
Infrastruktur skal utføres av kommunen. Agder Wood prosjekt.
Nybygg av leilighetsbygg i Gjerstad, felt B-1
Infrastruktur skal utføres av kommunen. Agder Wood prosjekt.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Nytt fortau på Fv 417 Renstøl i Gjerstad
300m Fra handlingsprogram 2021-2024.
Ny tunnelbelysning på Fv 304 Geiteskaret i Bygland
215m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Utbygging av bredbåndsnett i Agder fylkeskommune
Felles utlysning for Bygland, Evje og Hornnes, Farsund, Froland og Arendal, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Sirdal, Vegårshei, Vennesla, Lillesand og Birkenes kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: