Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Flekkefjord

Nybygg av tunnel i Flekkefjord, Kvellandstrand-Kunes
Prosjekt/byggestart avventes pga. manglende finansiering i prosjektet. Pågående avklaringer mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Ca 3,5km 2-felts vei- ca 3,2km er undersjøisk tunnel. Profil tunnel T8,5.
Nybygg av boliger i Drangeid
Flerbolighus; 4 etasjer samt garasjeetasje.
Nybygg av parkeringshus ved sykehuset i Flekkefjord
Parkeringshus for SSHF i Nedre Dannevikveien. Totalt 104 stk parkeringsplasser.
Nybygg av industriområde i Nuland
Antatt start. Ukjent kostnad.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Flekkefjord
Totalt ca. 450 boenheter med utbygging over flere år.
Oppgradering av ferjeleier i Flekkefjord
Oppgradering av ferjeleier til gjeldende standardkrav, samt tilpasning til elektriske ferjer. Hidrasambandet og Andabeløysambandet.
Rassikring/rensk, sikring og faggjerde på E39 Siratunnel-Gjeilentunnel i Flekkefjord
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Nybygg av boliger til rusavhengige med personalbase i Flekkefjord
Kommunen ønsker å anskaffe 4 boliger til rusavhenige og en tilknyttet personalbase. Opsjon på bygging av intill 3 småhus.
Utbygging av bredbåndsnett i Flekkefjord kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Rassikring/rensk, bolt og nett i kryss E39/Fv 466 i Flekkefjord
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein, is. Skredfaktor middels.
Rasgjerde og isnett på fv 652 i Farsund
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Is.
Rassikring på fv 469 i Flekkefjord
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Nett, rensk, bolt på E39 Djupedalstunnelen vest i Flekkefjord
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Rensk, bolter og nett på Fv 929 Storefjell i Flekkefjord
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: