Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Farsund

Nybygg av infrastruktur og boligområde på Nøtland i Farsund, trinn 1
Totalt for Nøtland boligområde B10: - Ca. 80 dekar. - Ca. 280 boenheter.
Nybygg av infrastruktur og boligområde på Nøtland i Farsund, trinn 2
Totalt for Nøtland boligområde B10: - Ca. 80 dekar. - Ca. 280 boenheter.
Nybygg av infrastruktur og boligområde på Nøtland i Farsund, trinn 3
Totalt for Nøtland boligområde B10: - Ca. 80 dekar. - Ca. 280 boenheter.
Nybygg av infrastruktur og boligområde på Nøtland i Farsund, trinn 4
Totalt for Nøtland boligområde B10: - Ca. 80 dekar. - Ca. 280 boenheter.
Nybygg av infrastruktur og boligområde på Nøtland i Farsund, trinn 5
Totalt for Nøtland boligområde B10: - Ca. 80 dekar. - Ca. 280 boenheter.
Nybygg av infrastruktur og boligområde på Nøtland i Farsund, trinn 6
Totalt for Nøtland boligområde B10: - Ca. 80 dekar. - Ca. 280 boenheter.
Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, trinn 2
55 dekar fordelt på 13 tomter. 10-12 tomter gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, trinn 1
55 dekar fordelt på 9 tomter. Feltet er delvis utbygd. 1 tomt gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av utleieboliger/turistanlegg i Farsund
Kan bygges 60-80 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Oppgradering av dypvannskai i Farsund
Miljøundersøkelser skal pågå april-august 2014. Flere alternativer vurderes. Skal prosjekteres i løpet av vinter 2014/2015. Håper på å sende ut anbud mot entreprenør sommer 2015. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av parkeringshus (Vestersiden) i Farsund, trinn 1
Ca 480 parkeringsplasser. Planområdet omfatter 5 eiendommer (1/199, 1/658, 1/788, 1/974 og 300/23).
Nybygg av landbasert friskoppdrettsanlegg i Farsund
Det planlegges å søke om årlig konsesjon på 20.000 tonn slakteklar fisk. Gnr/bnr: 5/4, 16 og 20.
Utvidelse av hotell i Farsund
Utvidelse av en etasje.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Etablering av hytter/fritidsboliger, naust, boder og havn i Farsund kommune
Forslagsstiller er Svein Arne Theodorsen. Gnr/Bnr: 212/10 og 1.
Nybygg av boligområde i Farsund
En tomannsbolig på felt BF1 og 8 stk eneboliger på felt BF2-3
Etablering av nytt galleri i Farsund
Galleriet bør etableres et sted der det allerede er bemanning, gjerne i forbindelse med utviklingen av Lista Fyr eller på Nordberg fort.
Nybygg av eneboliger i Biland
Byggeklare tomter. Selges til selvbyggere og utbyggere.
Nybygg av boliger og næring i Farsund
Næringslokaler i 1. og deler av 2. etasje er tilpasset fleksibel bruk.
Ombygg av politihus i Farsund
Gnr/bnr: 3/92, 3/94, 3/96.
Mudring ved kai i Farsund kommune
Arbeidene gjelder mudring av inntil ca 2500 m3 masser foran kai. Seilingsdybden økes til 7,5 m, med opsjon på ytterligere 0,5 m.
Utbygging av bredbåndsnett i Agder fylkeskommune
Felles utlysning for Bygland, Evje og Hornnes, Farsund, Froland og Arendal, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Sirdal, Vegårshei, Vennesla, Lillesand og Birkenes kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: