Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Arendal

Nybygg av industri, lager og produksjonslokale mm i Arendal
Gnr/bnr: 443/1, 600/42, 601/175. Ca 500 daa. Planlagt for lager, engros-og transportfirmaer, håndverksbedrifter og industri.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av industri, lager og kontor i Arendal
Gnr/bnr 24/227, 235, 237, 270 og 600/420.
Nybygg av leiligheter, kontor, kirke og torg i Arendal, del 3
Faveo prosjektledelse AS er innleid som daglig leder i Kystveien Utvikling AS.
Nybygg av næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Utvikling av His bydelssenter i Arendal
Vurderer tomten som aktuell for nytt helsehus i kommunen.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Ca. 90 boenheter.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av svømmehall og flerbrukshall i Arendal
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Nybygg av område for boliger og næring i Arendal
2 tomter for boliger samt 1 tomt for næringsbygg gjenstår. Varierte boliger, samt forretning/kontor/tjenesteyting.
Nybygg av nærbutikk og leiligheter mm i Arendal
Gnr/bnr: 38/21, 38/249, 601/176.
Etablering av forretning, leiligheter m.m på His bydelssenter i Arendal
Bygg A: 29 leiligheter. Bygg B: 17 leiligheter. 40 stk. bilplasser i parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Utleieboliger. Bak biblioteket i Arendal. Del av Fløyheia.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Gnr/bnr: 428/83, 428/106, 428/582, 428/969 og 428/970.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 100 boenheter på området.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Riving og nybygg av leiligheter og parkeringsplasser/parkeringshus i Arendal
Parkeringshallen er planlagt over 9 etasjer med total gulvflate på nesten 20.000 kvm og plass til nesten 700 biler.
Nybygg av flerbolighus i Nedenes
Reguleringplan er godkjent. Gnr/bnr: 431/132,133,151.
Nybygg av legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg i Arendal
Nytt legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg, heretter kalt legevakt/køh. Lokalisering ved sykehuset i Arendal.
Nybygg av fritidsboliger i Tromøy
Totalt 36 eneboligtomter med tilhørende båtplass.
Nybygg av nasjonalparksenter på Hove i Arendal
Nasjonalparksenter innenfor Hove Leirsenter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Nybygg av firemannsboliger i Arendal
Gnr/bnr 507/2378, 192
Nybygg av boliger i Arendal
Grunneier: Ingolf Birkeland. Gnr/bnr: 418/33, 81, 82 og 601/173 m.fl.
Nybygg av eneboliger og næringsbygg (kultur) i Tvedestrand
Godkjent regulering. 9 eneboliger. 1 kulturbasert næringsbygg med overnattningsplasser, BYA 400 kvm, 1 alt 2 etasjer. Ca. 50 mål.
Nybygg av barnehage på Tromøy i Arendal
3 avd. barnehage. 70 plasser.
Nybygg av aktivitetssenter og hjelpemiddelsentral i Arendal
Arbeidstittel på aktivitetshuset er `Drømmenes hus`.
Nybygg av boliger i Arendal
Grunneier: Doris Næss, Jorunn Trulsvik og Bjørn Trulsvik. 3-4 boliger.
Rehabilitering av høydebasseng i Arendal
Utføres etter prosjekt Rykene-Lerestveit hovedvannledning.
Nytt fortau på Fv 212 Kirkeveien, Hisøy i Arendal
250m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg av leiligheter og kontor mm i Arendal
Gnr/bnr: 501/ 29, 110, 164, 502/393, 369, 370 og 592.
Skadeutbedringer/sanering av Høgedal gård, Arendal
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart avhenger av økonomi. Reguleringsplan er godkjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: