Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stavanger

Utbedring av bussveien, Fylkesveg 44 Gausel–Forussletta i Stavanger
Kontraktsarbeidet gjelder utvidelse fra tofeltsveg til bussveiprofil'. Utvidelsen vil være mellom rundkjøring med nedkjøring til Gausel stasjon og til innkjøring Gamle forusvei. Strekningen er om lag 900 meter og i deler av traseen vil arbeidene pågå tett opptil jernbane. I tillegg til dette skal gang- og sykkeltilbudet oppgraderes i henhold til vedtatt reguleringsplan.
Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Innvendig rehabilitering av kontor- og undervisningsareal i Stavanger
Rehabilitering og oppussing av kontor og undervisnings areal på ca. 11000 kvm i Stavanger området. Arealet er fordelt over 4 bygninger og 3 etasjer. I 3 av bygningene skal det rives helt ned innvendig for så å bygges opp igjen på ny. Alt teknisk skal skiftes. Den siste blokken skal bygges om og alle tekniske installasjoner skal skiftes ut. Alle arbeider er innendørs. Kontraktarbeidet for bygningsmessige- og tekniske fag er ca. like store. Bygningsmessige arbeider består av: rivningsarbeider som inkluderer rivning av vegger, tak, gulv, trapper, tekniske utstyr, kabler, etablering av ny heis og trapper, oppbygning av vegger, gulv og himling. Tekniske arbeider består av: installasjon av 3-4 ny ventilasjonsanlegg + kanaler, etablere nye toaletter, tekjøkken, utskifting av kjøleanlegg/varmeanlegg, installere UPS back up, legge opp alle strøm, fiber, telekabler på nye, installere nytt brannalarmanlegg.
Totalrenovering til innovasjonssenter i Stavanger
OBA: 3200-4200 m2 Aktører for leie, drift og aktivitet av innovasjonsparken: Nordic Edge AS, Stavanger kommune, Microsoft Norge AS, SR Bank, Lyse AS, Tieto Norway AS.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Utfylling i sjø i Stavanger
Gjennomførelsetid: 2-3 måneder.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier sør for stad 2020-2026
Felles utlysning og kontrakt for Viken Fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune og Vestland fylkeskommune. Disse fergekaiene inngår i oppdraget: Riksvei 13 Nesvik vest og øst Riksvei 13 Hjelmeland vest og øst Fylkesvei 521 Mekjarvik B, øst Fylkesvei 521 Mekjarvik A, nord Riksvei 13 Vindsvik E39 Arsvågen A og B Fylkesvei 519 Hanasand E39 Mortavika A og B
Asfaltarbeider for drift og vedlikehold vest 2020
3 respetbaserte enhetspris kontrakter: Rogaland fylke: 3-11-2020 - 02 Riksveger Nord Rogaland. Vestland fylke: 3-12 -2020 -02 Riksveger i Hordaland E39. 3-14-2020-02 Sogn og Fjordane. Totale kostnad: 56 mnok.
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Oppgradering av vei, vann og avløp i Stavanger kommune
Marieroalleen og Bruvikveien. 500 meter Vannledning. 450 meter Avløpsledninger. 250 meter vei. Lavspentkabler for Lyse, inkl gatelys. Diverse småarbeider på 9 eiendommer.
Rammeavtale for bygningsmessige arbeider i Sør-Rogaland
Det skal inngås rammeavtale for følgende håndverkstjenester: Tømrerarbeider (tømrer- og snekkerarbeider), Murerarbeider (mur-, stein- og flisleggingsarbeider), Betongarbeider (grunn- og betongarbeider), Taktekker (takleggings- eller reparasjonsarbeid).
Riving av videregående skole og tilhørende bygninger i Stavanger
Riving og miljøsanering av bygningene, riving og sanering av kjeller under bygninger samt tilfluktsrom, transport av rivemasse til godkjent mottak og opparbeidelse/grusing av område etter riving.
Rammeavtale for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg i hele Norge
Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg, herunder prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand. Rammeavtale gjelder hele Norge.
Tilrettelegging av naturområde og nybygg av bolig i Madlaforen, Hafrsfjord
Foremålet med planen er at den skal tilrettelegge for å ivareta områdets natur-, og landskapsverdier. Samt tilrettelegge for en ny bolig ved Fasanveien.
Driftskontrakt elektriske anlegg 1153 Sør-Rogaland 2021
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland kommuner
Rehabilitering av sportsgulv i idrettshall i Stavanger
Rehabilitering av eksisterende sportsgulv. Riving, fjerning og legging av nytt sportsgulv.
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
Reasfaltering av veier i Rennesøy kommunedel, Stavanger kommune
Stavanger sone 3 (Rennesøy kommunedel).
Driftstjenester i forbindelse med bygging av nytt universitetssyskehus på Ullandhaug, Stavanger
Anskaffelsen gjelder driftstjenester for å dekke SUS2023 sitt behov for tjenester i forbindelse med blant annet vedlikeholdsarbeid av anleggsvei, byggeplassgjerde, nødvendig sikringsarbeid, vannhåndtering inne /ute, Rent tørt bygg (RTB), diverse tømmerarbeid, og øvrige driftstjenester på byggeplass.
Riving av omsorgsboliger i forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Stavanger kommune
Riving av tre omsorgsboligbygg. Totalt areal er ca. 3000 m2 BTA, fordelt på to etasjer.
Rehabilitering av skolegård i Stavanger
Det har 3 områder som skal rehabilitere i denne omgangen: - Etablering av nytt lekeområde på vestsiden av skolegård, i gummidekke eller kunstgress med en lekesentral og trampoliner. Opprusting av eksisterende plantbed, med steiner og busker. - Opprusting av den eksisterende sandekassen. - Etablering av nytt lekeareal ved amfi, med balanse, turn, og klatring i flis.
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Revisjon/ombygging av apparatvogn til omformere i Norge
Ombygging apparatvogn 881 (til 962).
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Stavanger
Dagens hastighet: 1 Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kommunehus i Stavanger
Dagens hastighet: 10 Gb, krav-aksess: 100 Gb, minimumshastighet: 100 Gb. Servicegrad: 3.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kommunehus i Stavanger
Dagens hastighet: 10 Gb, krav-aksess: 40 Gb, minimumshastighet: 20 Gb. Servicegrad: 3.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kontor i Stavanger
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved magasin i Vestre Åmøy
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved terminalbygg i Stavanger
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Stavanger
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2. Adresse: Tastagata 30-32.
Oppgradering av linje for bredbånd ved byterminal i Stavanger
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 3. Gnr/bnr: 56/2214/31.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Stavanger
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Stavanger
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Stavanger
Dagens hastighet: 200 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved byterminal i Stavanger
Dagens hastighet: 200 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 3. Gnr/bnr: 56/2214/31.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Stavanger
Dagens hastighet: 200Mb, krav-aksess: 1Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Stavanger
Dagens hastighet: 400Mb, krav-aksess: 1Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Hafrsfjord
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Finnøy
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Rennesøy
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Stavanger
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Hafrsfjord
Dagens hastighet: 50Mb, krav-aksess: 1Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Stavanger
Dagens hastighet: 50Mb, krav-aksess: 1Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: