Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sokndal

Ombygg alternativt nybygg av bru i Sokndal kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Nett på Fv 501 Eia i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 501 Glubå i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Riving av rutebilstasjonen i Hauge i Dalane
GNR/BNR: 56/28, 29, 31, 41, 56, 83, 222 og 394.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: