Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sandnes

Utvidelse av opparbeidelse av gravlund i Soma, etappe 3
Gjennomførelsetid: 6-12 måneder.
Nytt tautrekk i Sandnes kulturhus
Prosjektering tråd: Dag Olaf Aastebøl.
Ombygg til omsorgsboliger i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Tilrettelegging av tursti i Lysefjord
Ferdigstilling av parkering og informasjonstiltak. Ferdigstilling av sti.
Tilrettelegging av tursti i Forsand
Tilrettelegging av sti, mindre utbedring parkeringsanlegg og oppgradering av Refså kai ved Lysefjorden.
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Oppgradering av uteområde ved barneskole i Sandnes
Oppgradering av uteområde og lekeutstyr.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sandnes
Dagens hastighet: 1 Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sandnes
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sandnes
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sandnes
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1. Adresse: Hoveveien 2-4.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kontorbygg i Sandnes
Dagens hastighet: 200 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1. (Mulig utgår).
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Sandnes
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Hommersåk
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Sandnes
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: