Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sandnes

Utvidelse av skole i Sandnes
Sandved skole skal utvides fra en B25 skole til en B28 skole, med plass til 784 elever.
Separering og trykksonejustering i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Utvidelse av gravlund og breddutvidelse av gang- og sykkelvei i Soma, etappe 3
Fremdrift: Prosjektet som helhet skal ferdigstilles senest innen 15. desember 2021. Breddeutvidelse av gang- og sykkelvei skal ferdigstilles senest innen 25. januar 2021.
Ombygg til omsorgsboliger i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Ombygg av brakkerigg til leiligheter i Sandnes kommune
Sandnes eiendom inviterer på vegne av Sandnes kommune til konkurranse om prosjektering, innvendig riving og ombygging av Sandnesveien 303 fra brakkerigg til 5 mindre leiligheter.
Utvidelse av lagerbygg på Vatne i Sandnes kommune
Utvidelse av et lagerbygg på Vatne driftsstasjon i Sandnes. Lageret skal hovedsakelig benyttes som lager til rør og rørdeler, samt som garasje for større og mindre kjøretøy.
Rehabilitering av murfasade og skifertak på leilighets-/næringsbygg i Sandnes
Kontraktarbeidet omfatter renovering av murfasade og skifertak på Oalsgata 12 A-D.
Driftskontrakt elektriske anlegg 1153 Sør-Rogaland 2021
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland kommuner
Utvidelse og nybygg av gravplass i Forsand
Utviding og opparbeiding av areal til gravplass
Etablering av massefylling i Austvoll Sandnes
Planen er tenkt å omfatte et areal på ca. 240 daa og en fylling på rundt 1 million m3 masse med gjennomsnittlig dybde på ca. 4 m. Gnr/bnr: 63/3, 63/4 og 63/14.
Rehabilitering av barneskole i Sandnes
Oppgradering og utskifting av belusning, skolekjøkken og andre tiltak.
Tilrettelegging for gående i Sandnes sentrum/Trones
- Etablering av kantstein. - Opparbeidelse av fortau. - Opparbeidelse (heving) av veikryss. - Flytting og etablering av sandfangkummer. - Heving av kumlokk. - Opsjon på etablering av nye sandfangkummer, ny kantstein og fortau med universell utforming.
Vintervedlikehold av vei og vask av toaletter på Songesand
Oppdragsgiver ønsker å innhente tilbud på vintervedlikehold av vei og vask av toaletter på Songesand.
Oppgradering av utendørsanlegg ved barnehage i Sandnes
Oppgradering utendørsanlegg og bearbeiding av terreng.
Utbedring av kryss ved avkjøringen til E39 og inn-/utkjøringen til Jærveien i Sandnes
Utbedring av krysset som befinner seg i avkjøringen til E39 og inn-/utkjøringen til Jærveien 107 (gamle brannstasjonen i Sandnes).
Utvidelse av vei samt etablering av støyskjerm i Sandnes kommune
Opsjon for opparbeidelse av kabelgrøft for legging av Ø40mm rør for OneCo Networks AS.
Oppgradering av uteanlegg ved ungdomsskole på Austrått i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av utendørsanlegg ved barnehage i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av uteområde ved barne- og ungdomsskole i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Forsand i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av uteområde ved barneskole i Hommersåk i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av uteområde ved barneskole i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av uteområde ved skole i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: