Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sandnes

Påbygg av industribygg og nybygg av administrasjonsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 50/18, 50/32, 50/40, 50/41, 50/51 og 50/59.
Omlegging av hovedkloakken i Sandnes
Prosjekt fra Handlings-og økonomiplan 2020-2023.
Ombygg til helsepark og kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus. Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. Tiltakshaver: Base Property og søsterselskapet Abri Vekst AS.
Utvidelse av barneskole i Sandnes
Utvidelse tilsvarende en B-28 skole. 1000-2000 m2 BRA. 2 etasjer med sokkeletasje.
Utvidelse av gravlund og breddutvidelse av gang- og sykkelvei i Soma, etappe 3
Fremdrift: Prosjektet som helhet skal ferdigstilles senest innen 15. desember 2021. Breddeutvidelse av gang- og sykkelvei skal ferdigstilles senest innen 25. januar 2021.
Separering og trykksonejustering i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Ombygg til omsorgsboliger i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Utvidelse av slamavskilleranlegg og etablering av vannledninger på Bersagel i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 2 – Dreggjavika slamavskiller: Etablering av slamavskiller på ca. 300m3. Etablering av utslippsledning for slamavskilleren (sjøledning). Omlegging og etablering av VA-ledninger.
Utvidelse av slamavskilleranlegg og etablering av vannledninger i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 3 – Apalstø slamavskiller: Etablering av slamavskiller på ca. 254m3. Etablering av utslippsledning for slamavskilleren (sjøledning). Omlegging og etablering av VA-ledninger.
Ombygg av brakkerigg til leiligheter i Sandnes kommune
Sandnes eiendom inviterer på vegne av Sandnes kommune til konkurranse om prosjektering, innvendig riving og ombygging av Sandnesveien 303 fra brakkerigg til 5 mindre leiligheter.
Rehabilitering av murfasade og skifertak på leilighets-/næringsbygg i Sandnes
Kontraktarbeidet omfatter renovering av murfasade og skifertak på Oalsgata 12 A-D.
Driftskontrakt elektriske anlegg 1153 Sør-Rogaland 2021
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland kommuner
Utvidelse og nybygg av gravplass i Forsand
Utviding og opparbeiding av areal til gravplass
Vedlikehold av Jærbanen, mellom Varhaug og Sandnes
Bytte isolatorer og andre komponenter mellom Varhaug og Nærbø. Legge kabler for sykkelskur på Nærbø. Bytte sviller i sporveksler på Bryne. Rydde skog langs sporet på strekningene Klepp–Øksnavad og Ganddal–Orstad. Rutinekontroll av kontaktledningsanlegget på hele strekningen. Diverse mindre vedlikehold og reparasjoner på strekningen.
Rehabilitering av barneskole i Sandnes
Oppgradering og utskifting av belusning, skolekjøkken og andre tiltak.
Tilrettelegging for gående mellom bolig og sentrum i Sandnes
Oppgradere med grus, benker og håndtak. Belysning.
Tilrettelegging for gående i Sandnes sentrum/Trones
- Etablering av kantstein. - Opparbeidelse av fortau. - Opparbeidelse (heving) av veikryss. - Flytting og etablering av sandfangkummer. - Heving av kumlokk. - Opsjon på etablering av nye sandfangkummer, ny kantstein og fortau med universell utforming.
Vintervedlikehold av vei og vask av toaletter på Songesand
Oppdragsgiver ønsker å innhente tilbud på vintervedlikehold av vei og vask av toaletter på Songesand.
Oppgradering av utendørsanlegg ved barnehage i Sandnes
Oppgradering utendørsanlegg og bearbeiding av terreng.
Utbedring av kryss ved avkjøringen til E39 og inn-/utkjøringen til Jærveien i Sandnes
Utbedring av krysset som befinner seg i avkjøringen til E39 og inn-/utkjøringen til Jærveien 107 (gamle brannstasjonen i Sandnes).
Utvidelse av vei samt etablering av støyskjerm i Sandnes kommune
Opsjon for opparbeidelse av kabelgrøft for legging av Ø40mm rør for OneCo Networks AS.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sandnes
Dagens hastighet: 1 Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sandnes
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sandnes
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sandnes
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1. Adresse: Hoveveien 2-4.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kontorbygg i Sandnes
Dagens hastighet: 200 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1. (Mulig utgår).
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Sandnes
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Hommersåk
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Sandnes
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av uteanlegg ved ungdomsskole på Austrått i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av utendørsanlegg ved barnehage i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av uteområde ved barne- og ungdomsskole i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Forsand i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av uteområde ved barneskole i Hommersåk i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av uteområde ved barneskole i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.
Oppgradering av uteområde ved skole i Sandnes
Fellesutlysning for: Ganddal barnehage, Ganddal skole, Jønningheia barnehage, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole, Maudland skole, Høle barne- og ungdomsskule, Forsand skule og Forsand barnehage. Total kostnad: 2,3 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: