Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Klepp

Utbedring og utvidelse av veg mm på Fv 44 Braut-Re i Klepp og Time
Ca 5 km. 4-felts veg på deler av strekningen.
Sanering og oppgradering av avløp i Særheim
Vann og avløps-systemet ved NIBIO Særheim sitt byggefelt er gammelt og i dårlig stand. Anlegget eies av NIBIO Særheim, men vi ønsker å fornye og oppgradere, slik at eierskap til VA-anlegget kan overføres til Klepp kommune. Anlegget skal derfor oppgraderes i forhold til de krav og tekniske planer og materialkrav som Klepp kommune stiller krav om.
Sikring av sammenhengende gang- og sykkelveg-adkomst i Klepp
Sikre sammenhengende gang- sykkelvei-adkomst fra undergang fv. 44 til Tu skule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: