Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Klepp

Utbedring og utvidelse av veg mm på Fv 44 Braut-Re i Klepp og Time
Ca 5 km. 4-felts veg på deler av strekningen.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 44 i Klepp
Hensikten med planen er å redusere antall trafikkulykker, øke aktiviteten og trafikksikkerheten for brukerne av holdeplasser, samt øke framkommeligheten ved bru over Håelva. Planen skal legge til rette for utvidelse av fv. 44 for å kunne etablere rumlefelt, utbedring av fem kryss, ny bru over Håelva og utbedring av bussholdeplasser. 3,6 km.
Trafikksikring av kryss mm på Fv 261. Øksnevadkrossen
Mulig ny reguleringsplan/omregulering. 200m.
Sanering og oppgradering av avløp i Særheim
Vann og avløps-systemet ved NIBIO Særheim sitt byggefelt er gammelt og i dårlig stand. Anlegget eies av NIBIO Særheim, men vi ønsker å fornye og oppgradere, slik at eierskap til VA-anlegget kan overføres til Klepp kommune. Anlegget skal derfor oppgraderes i forhold til de krav og tekniske planer og materialkrav som Klepp kommune stiller krav om.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: