Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Karmøy

Trafikksikringstiltak ved videregående skole i Karmøy
Nye busstopp for bedre og sikrere trafikkavvikling. Ny vei for vareleveranser til skolen. I forbindelse med overnevnte arbeider skal rørnett og sluker for overvann skiftes og suppleres og det skal etableres fordrøynings magasiner mot kommunalt ledningsnett. Eksisterende parkeringsarealer og vei mot skolen skal delvis reasfaltertes. Lysmaster skal delvis beholdes og delvis skiftes ut.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Kopervik
Dagens hastighet: 1 Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Åkrehamn
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Karmsund
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Kopervik
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Åkrehamn
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: