Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Hå

Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Bane, spor og signalanlegg.
Om- og tilbygg av fengsel samt opparbeidelse av uteområder i Hå
Delprosjekter: Sluse og slusebygg. Perimetersikring av fengselet og opparbeidesle av uteområder. Kapasitetsutvidelse av fengselet med 40-50 plasser med følgeprosjekter. Flytting og innplassering av støtte- og sysselsettingsarealer til fengslets driftsbygninger.
Etablering av plattform for utsikt ved nasjonal turistveg på Hårr i Hå
Anlegg av plattform som gir utsikt til Jærstrendene på Hårr. Omfatter grunnarbeider og betongarbeid, samt bearbeidelse av stein som plasseres på plattformen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: