Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bjerkreim

Asfalteringsarbeider på Europa- og riksveger i Vestland og Rogaland fylke 2021
Gjelder E39 og riksveiene 13 og 509. Beregnet asfaltmengde: 18.054 tonn. 162.549 m2 skal freses. Tre delkontrakt; 3-11-2021-01 Riks og Europaveger Sør-Rogaland, 3-12-2021-01 Europa- og riksveger i området Hordaland (IR kamera) og 3-14-2021-01 Sogn og Fjordane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: