Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rogaland fylke

Bjerkreim (5)
Bokn (1)
Eigersund (21)
Gjesdal (6)
Haugesund (21)
(12)
Karmøy (12)
Klepp (5)
Kvitsøy (3)
Lund (5)
Randaberg (6)
Sandnes (44)
Sauda (15)
Sokndal (4)
Sola (12)
Stavanger (100)
Strand (9)
Suldal (5)
Time (12)
Tysvær (2)
Utsira (0)
Vindafjord (10)
Spenningsoppgradering av sentralnett, Sauda
Oppgradering av dagens 300 kV ledninger mellom Sauda og Samnanger til 420 kV.
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Utbedring av vei, Åkra sør-Veakrossen
Samme kontrakt for prosjekleder for Fv 47 Karmsundgata og Fv 47 Åkra Sør-Veakrossen.
Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Rehabilitering og nybygg av ungdomsskole i Stavanger
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Utvidelse av videregående skole i Stavanger
Lavenergibygg. Utvidelse for 270 elever.
Påbygg av industribygg og nybygg av administrasjonsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 50/18, 50/32, 50/40, 50/41, 50/51 og 50/59.
Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Innvendig rehabilitering av kontor- og undervisningsareal i Stavanger
Rehabilitering og oppussing av kontor og undervisnings areal på ca. 11000 kvm i Stavanger området. Arealet er fordelt over 4 bygninger og 3 etasjer. I 3 av bygningene skal det rives helt ned innvendig for så å bygges opp igjen på ny. Alt teknisk skal skiftes. Den siste blokken skal bygges om og alle tekniske installasjoner skal skiftes ut. Alle arbeider er innendørs. Kontraktarbeidet for bygningsmessige- og tekniske fag er ca. like store. Bygningsmessige arbeider består av: rivningsarbeider som inkluderer rivning av vegger, tak, gulv, trapper, tekniske utstyr, kabler, etablering av ny heis og trapper, oppbygning av vegger, gulv og himling. Tekniske arbeider består av: installasjon av 3-4 ny ventilasjonsanlegg + kanaler, etablere nye toaletter, tekjøkken, utskifting av kjøleanlegg/varmeanlegg, installere UPS back up, legge opp alle strøm, fiber, telekabler på nye, installere nytt brannalarmanlegg.
Utbedring av E134 Espelandssvingene i Espeland i Vindafjord
Ca. 1,3 km (fra ca. km. 10,340 til 11,675). Prosjektet består av fire konstruksjoner (K1-K4). - K1, direktefundamentert bru for privat adkomstveg (bredde 5m / lengde 7m). - K2, pelefundamentert bru i linja til ny E134 (bredde 8,5m / lengde 13m). - K3, plasstøpt kulvert (bredde 6 / lengde 28m). - K4, prefabrikkert kulvert. - K9 Betongfundament på tørrmur.
Rammeavtale for bygningsmessige arbeider i Sør-Rogaland
Det skal inngås rammeavtale for følgende håndverkstjenester: Tømrerarbeider (tømrer- og snekkerarbeider), Murerarbeider (mur-, stein- og flisleggingsarbeider), Betongarbeider (grunn- og betongarbeider), Taktekker (takleggings- eller reparasjonsarbeid).
Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Bane, spor og signalanlegg.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9301 i Rogaland
Gjelder veger E39, Rv13, Rv426, Rv444 og Rv509.
Tilbygg av skole og språkstasjon i Klepp
Tilbygget skal inneholde aula for ca 450 personer, kantine for ca 150 personer, musikkrom/øvingsrom, samt kjøkken, toaletter mm. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Utvidelse av gravlund og breddutvidelse av gang- og sykkelvei i Soma, etappe 3
Fremdrift: Prosjektet som helhet skal ferdigstilles senest innen 15. desember 2021. Breddeutvidelse av gang- og sykkelvei skal ferdigstilles senest innen 25. januar 2021.
Ombygg til institusjonslasser i Sauda
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Utomhusarbeider vid sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Riving og nybygg av skule i Klepp kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier sør for stad 2020-2026
Felles utlysning og kontrakt for Viken Fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune og Vestland fylkeskommune. Disse fergekaiene inngår i oppdraget: Riksvei 13 Nesvik vest og øst Riksvei 13 Hjelmeland vest og øst Fylkesvei 521 Mekjarvik B, øst Fylkesvei 521 Mekjarvik A, nord Riksvei 13 Vindsvik E39 Arsvågen A og B Fylkesvei 519 Hanasand E39 Mortavika A og B
TS-tiltak på Fylkesveg 411 Løkkeveien i Stavanger
I bymiljøpakkens handlingsprogram 2021-2024.
Tilbygg av skole (moduler) og ombygg av skole i Tananger
Innvendig riving. To klasserom og uteareal.
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Rehabilitering av VA-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Utvidelse av skolebygg og parkeringsplass m.m i Egersund
Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet for Gamleveien skole. Det legges til rette for utvidelse av skolebygningen samt bedre parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Gamleveien flyttes med dette mot vest på strekningen langs skoleområdet. Adkomstforholdene til skoleområdet vil være sentralt i reguleringen.
Ombygg til omsorgsboliger i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Rehabilitering av barnehage i Tananger
Fra barnehagebruksplan 2015-2025.
Ombygging og oppgradering av kraftverk ved Gjesdal
Nytt aggregat i ny bygning. Opprensking i inntakskanalen. Riving av dam slik at en ny konus og varegrind kan monteres og støpes inn. Nytt tilløpsrør monteres.
Riving av videregående skole og tilhørende bygninger i Stavanger
Riving og miljøsanering av bygningene, riving og sanering av kjeller under bygninger samt tilfluktsrom, transport av rivemasse til godkjent mottak og opparbeidelse/grusing av område etter riving.
Ombygg av kunstgressbane-, friidrettsanlegg og belysning i Kvitsøy
Kvitsøy idrettspark skal oppgraderes. Kvitsøy kommune som eier og drifter Kvitsøy idrettspark Anleggsarbeidene gjelder tre anleggsdeler. Kunstgrasbane for fotball. ny banebelysning og oppgradert friidrettsanlegg rundt kunstgressbanen. OPSJON 1: Det skal som opsjon gis pris kunstfiberdekke for hele løpebanen. OPSJON 2: Som del av anlegget må det omlegges kommunale overvann- og vannledninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: