Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo

Ny-og ombygg av /til hotell, boliger, kultur m.m ved Solli plass i bydel Frogner i Oslo
Prosjektet vil bestå av hotell med tilhørende villa på totalt 252 rom og suiter, barer og spisesteder og takrestaurant. Kvartalet vil også inneholde 80 leiligheter og en kulturscene som skal romme 700 personer. Interiørarkitekt: GRECODECO. Sommerrogaten 1-3. Gnr/bnr: 213/71, 414.
Rammeavtale for drift og vedlikehold av veinettet i Oslo sentrum og Oslo nord
Anskaffelsen deles opp i to delkontrakter, 1-BYM-2020 Drift og vedlikehold av veinett i Oslo sentrum og 2-BYM-2020 Drift og vedlikehold av veinettet i Oslo nord.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere. Tilbygget på 4. etasjer er 18.000m2.
Utvikling av Linderud senter i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 88/307, 88/300, 88/418. 3-12 etasjer.
Riving-og tilbygg av svømmehall og aktivitetshus i bydel Østensjø, Oslo
Samlokalisering av nytt folkebad, Oslo kulturskole og Manglerud ungdomshus. Stålbasseng leveres av HSB Austria GmbH ved Dr. Alois Dachs. Medregnet merverdiavgift har prosjektet en kostnadsramme på 682 millioner kroner. Solavskjerming: Vental - Hunter Douglas. Betongconsult – epoxy.
Rehabilitering -og utvidelse av ungdomsskole mm i bydel Vestre Aker, Oslo
En 9-parallell ungdomsskole med spesialavdeling, flerbrukshall, ny barnehage med 6 avdelinger og nye og bedre lokaler for drift og vedlikehold av Bymiljøetatens skiløypemaskiner.
Oppgradering av kollektivknutepunkt og stasjoner i Bryn
Gnr/bnr: 137/1 m.fl. Østensjøveien fra Tvetenveien til Jernbaneveien. Nils Hansens vei fra Østensjøveien til Ring 3/E6. Brynsengveien. Ca. 180 daa.
Fasaderehabilitering, innvendig ombygging-og utvidelse av kontor over Oslo City i Oslo sentrum
5-12 etasjer. 5 stk bygg som henger sammen. Biskop Gunnerus' gate 7, Lybekkergata 5 og Stenersgata 1.
Oppgradering av utvendig skøytebane på Valle Hovin i Oslo
Ca. 11 500 m2 isflate inkl. isfri halvmåne + uteområder.
Ombygging til leiligheter mm i bydel Ullern, Oslo
Gnr/Bnr: 3/15, 3/321, 3/379, 3/387, 3/51, 3/543, 3/6, 3/662. 6.170 BRA boliger og 843 BRA næring.
Utvidelse av videregående skole i bydel Bjerke, Oslo
Utvidelse med 200-300 stk elever.
Stripping og gjenoppbygging av kontor i Oslo sentrum
BREEAM NOR Very Good og får energiklasse A.
Rehabilitering av eksisterende bygg i forbindelse med utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Ombygg fra museum til skole i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av Edvard Munch videregående skole med flere studiespesialiseringsplasser i lokalene til Kunstindustrimuseet.
Tilbygg av forretning og påbygg av helsehus i bydel Østensjø, Oslo
Utvidelse av forretning i 3 etasjer og påbygg av helsehus i 4 etasjer.
Innvendige rehabilitering og nytt ventilasjonssystem på bofellesskap i bydel Nordstrand, Oslo
Solfjellshøgda 34-44. Bygningsmassen som totalt består av 64 utleieleiligheter, 1 HC-utleieleilighet (to sammenslåtte leiligheter) og Bofellesskap med 5 omsorgsleiligheter og personalbase.
Rehabilitering av handel/kontor alt. riving av kontorbygg og nybygg av boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
Ulike alternativer vurderes. Alternative 1: Rehabilitering av eksisterende bygg med handel og kontor. Alternative 2: Riving av eksisterende bygg ned till bunnplate og bygge nye boliger i massivtre.
Ombygging- og påbygg av kontor/undervisningslokale i bydel St. Hanshaugen, Oslo
«Breeam NOR Very Good» som minimum i byggefasen og «Breeam In Use Excellent» som en standard for bygget i bruk. Lås og beslag; Låssenteret AS.
Oppgradering av vei mm i bydel Gamle Oslo
Oppgradere Kongsveien mellom Konowsgate og Kongshavn vgs. Kongsveien skal bygges om med bredere fortau, to kjørefelt, to sykkelfelt og en grøft for overvannshåndtering. Deler av Kongsveien vil ha dyp graving. Ved Kongshavn vgs. skal en vannledning oppgraderes for Vann- og avløpsetaten. Strekningen er ca. 1 km og trikketunnelen er ca. 600 m lang.
På-og tilbygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Opsjon på innvendig ombygging av 4300 m2.
Påbygg av forretning/servering mm i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av fortau (730 m2) samt å flytte kjøreveien mot sør, slik at den blir en direkte forlengelse av Rådhusgata.
På-og tilbygg av boligsameie i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 151/144, 151/145, 151/175, 151/176, 151/177.
Oppgradering av alpinanlegg på Grefsenkollen-Trollvann i bydel Marka, Oslo
Gnr/bnr: 75/1, 75/24, 75/95, 86/1001, 86/458, 86/502.
Drift og vedlikehold av rekkverk langs europa- og riksveger i Oslo 2021 og 2022 (opsjon 2023-2024)
Gjelder område Oslo og Viken. Inntil 60 millioner kroner i året. I inntil fire år. De geografiske områdene har følgende avgrensninger: I Buskerud til og med Hønefoss I Akershus fram til Gjelleråsen, Gjerdrum og til grensen for Innlandet mot øst. I Østfold fram til grensen til Sverige.
Til,-på,-og ombygging av behandlingssenter i bydel Østensjø, Oslo
Etter utvidelsen vil kapasiteten øke med 45 rom til totalt 73. Utvidelsen inkluderer også rom for fasiliteter som treningsrom, undervisning og lignende aktivitetsbaserte funksjoner. Familiehuset skal rives og dagens funksjoner flyttes over i nytt tilbygg.
Påbygg av kontor-og forskningsanlegg i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 42/127, 200. Påbygg av en etasje på bygg D (1844 m2) og to etasje på bygg F (962 m2).
Oppgradering av krematorium i Oslo
Oppføring av 4 stk. piper og 1 stk. akkumulatortank på sørsiden av krematoriet, samt teknisk oppgradering av kremasjonsanlegget i kjelleren.
Påbygg av leiligheter i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
To lameller i 3 etasjer er planlagt på taket på COOP-butikk. Gnr/bnr: 189/71, 96 og 109.
Ombygging av hotell i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/306, 207/323, 207/323, 207/323.
Gjenåpning/opprydding av bekk i bydel Gamle Oslo
I samarbeid med Bymiljøetaten (BYM), Kulturetaten (KUL) og Bydel Gamle Oslo (BGO).
Oppgradering av kontor i Kvadraturen, Oslo
Mindre endringer av bærende konstruksjoner og brann-seksjonering samt etablering av ny heis og trapp. I tillegg ønsker man å rive eksisterende tak og erstatte dette med ny konstruksjon uten at dette endrer eksisterende møner.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Tilbygg/påbygg av omsorgsboliger og næring (treningssenter) i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr 87/50, 12. Baderomskabiner: Probad AB, Christian Ask. Lås og beslag: Lås og Prosjekt AS. Foldedører: NorDan.
Utvidelse av bussanlegg i Rosenholm
Elvia skal levere høyspentleveranser til nettstasjonene som skal bygges.
Utvidelse-og oppgradering av Sandaker senter i bydel Sagene, Oslo
Nytt inngangsparti. Utvidelse med parsellhager og takterrasse.
Ombygging fra undervisningslokale til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
2-5 etasje. U2 bygges om til boder, sykkelparkering og avfallshåndtering.
Asfaltarbeider divisjon Drift og vedlikehold 2021 - runde 1
5 delkontrakter: 01-03-2021-01 Stor-Oslo. 1-05-2021-03 E6 Gudbrandsdalen. 1-06-2021-01 Nedre Buskerud, Akser og Bærum. 1-06-2021-02 Ringerike. 1-06-2021-03 Hallingdal.
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Påbygg av leiligheter i Oslo sentrum
12-14 stk leiligheter.
Ombygging til leiligheter på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
Påbygg av leiligheter mm på Kiwi butikk på Oppsal i Oslo
Bruksendring av eksisterende varelevering/lager til parkering/bod/teknisk rom. Påbygg av leiligheter i 3,5 etasje.
Ombygging av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Redusering fra 89 stk leiligheter til 57 stk leiligheter.
Etablering av gang og sykkelvei i bydel Ullern, Oslo
Ca 1350 meter. Del av Monolittveien. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet.
Utvidelse av vei, fortau og sykkelfelt mm i bydel Ullern, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten. 300 meter. Fra Ombergveien til Sponhoggveien.
Fasadeendring og innvendig ombygging av hotell i bydel Vestre Aker, Oslo
Fasadeendringen er i bygg 3, resepsjons- og adkomstbygget. Innvendige ombyggingsarbeider er i bygg 1, 2, 3 og 8. 29 nye rom. Berørte arealer i de ulike byggene er: Bygg 1: 238 m2 , Bygg 2: 315 m2, Bygg 3: 1063 m2, Bygg 8: 95 m2.
Gravefri rehabilitering av VA-ledninger i Oslo kommune
NO-Dig. Behovet kommer fra de tre utredningene Ulsrudbekken, Bogerudmyra og Feltspatveien (18- 11130-1, 18-11129-1 og 18-11128-5). Det er til sammen tre utløp som alle renner ut i Østensjøvannet. Det har i lang tid vært målt uakseptabelt høyt nivå av E. Coli i de tre aktuelle utløpene. Grunnen er at det lekker fra SP/AF-ledningene over til OV-nettet. Prosjektet går ut på å stoppe disse lekkasjene ved å «strømpe» SP/AF-ledningene. Samt at man «strømper» noe av OV-ledningene der det er brudd og mulighet for innsig av spillvann. De tilhørende kummene skal også utbedres ved at man rehabiliterer kummene slik at utlekk til grunnen og OV-nettet ikke lenger finner sted. Det som er planlagt å rehabilitere i dette prosjektet er 5900 meter med SP/AF-ledninger 170 meter med OV-ledninger og 201 kummer.
Loftsutbygging i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 228/110, 112 og 114.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: