Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo

Forberedende arbeider for etablering av ny vannledning/vanntunnel i Oslo
Oslo kommune skal bygge en ny uavhengig vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Fra Holsfjorden overføres råvann i en 17 km lang overføringstunnel til nytt vannbehandlingsanlegg i Vestre Aker. Herfra distribueres drikkevann til byens eksisterende ledningsnett.
Påbygg- og nybygg av boliger, kontor, hotell og næring mm på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Karoline Kristiansens vei 1-9. 6-7 etasjer. Hotell i 13 etasjer, boligtårn i 24 etasjer med leiligheter (207 stk)/omsorgsboliger (41 stk).
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM Excellent.
Oppgradering til ny 420 kV kabel mellom Sogn og Ulven i Oslo
6,5 km. Fra Nett Stor-Oslo. Mellom Sogn og Ulven går det også to sett med 300 kV kabler, som eies av Hafslund nett. Kablene ble satt i drift i 1958 og 1969, og tilstanden på de er usikker. Statnett har startet arbeidet med å planlegge utskifting også av disse kablene til nye 420 kV kabler tilsvarende som for mellom Smestad og Sogn. Vi vil utrede både grøft- og tunnelalternativ mellom Sogn og Ulven.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere. Tilbygget på 4. etasjer er 18.000m2.
Om-, på-og tilbygg av kontor i bydel Nordre Aker, Oslo
12000-15000 m2 på-og tilbygg. Areal for ombyggingen er ikke fastsatt.
Totalrehabilitering og på/tilbygg av kontor mm ved Stortorvet, Oslo
Stortorvet 7, Nedre Slottsgate 12, Grensen 2 og 4. Ferdigstillelse ved årsskiftet 2022-2023.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, entreprise K205
Entreprise K205 gjelder første byggetrinn av byrom og gater og omfatter alle perimeterområder (sikringsanlegg) rundt Nytt regjeringskvartal (RKV). Totalt areal for perimeterområdene er ca. 12.700 m2 og for plassene og Akersgata ca, 17.000 m2. Totalt areal byrom og gater er på ca. 29 700 m2. Utomhusarbeider rundt C blokka (del av byggetrinn 2) medtas som opsjon.
Ny-og ombygg av leiligheter, forretning og barnehage i bydel Østensjø, Oslo
Gamle Eterfabrikken. Gnr/bnr 163/8, 238/73. Eterveien 10, 12 og Bogerudveien 5.
Ny- og ombygging av barne- og ungdomsskole i bydel Nordre Aker, Oslo
Neptunveien 26, 28 og Kapellveien 120. To nybygg er planlagt på eiendommen.
Ombygging til leiligheter mm i bydel Ullern, Oslo
Gnr/Bnr: 3/15, 3/321, 3/379, 3/387, 3/51, 3/543, 3/6, 3/662. 6.170 BRA boliger og 843 BRA næring.
Rehabilitering av kunstisbane i Oslo
Planen er at Valla Hovin-isen skal stå klar til 2020/2021-sesongen.
Oppgradering-og påbygg av verneverdig bygg i Oslo sentrum
Påbygg 2 etasjer på tak av 4. etasje, fløyen i gårdsrommet. Påbygg veksthus på taket av 2. etasje i gårdsrommet. Oppgradering av inngangsparti mot Kristian Augusts gate. Utskifting av tekniske anlegg og ventilasjonskanaler på taket. Skilt på fasade vest. Fasadebelysning.
Påbygg av boliger mm på Skullerud i bydel Østensjø, Oslo
Eksisterende kontorbebyggelse i 3 etasjer som skal beholdes og påbygges med 3 og delvis 4 nye boligetasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Anders Opsahl Holding AS, de eier 50 % hver.
Utvidelse/ombygg av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Utvides til en 8-parallell skole planlagt for 720 elever.
Påbygg- og ombygg av kontor og forretning i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Gnr/bnr: 207/154, 155. 2100 m2 påbygg på Kongens gate 13 og 3200 m2 ombygg/fasadeendring på Karl Johans gate 16 B.
Utvidelse av rekkehus i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Bertramjordet 1-74. Påbygg av en ny loftetasje med 63 stk boenheter og tilbygg av 28 stk boenheter.
Om-og tilbygg av kontor og forretning i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ulike alternativer vurderes. Bevaring og påbygg alternativ riving og påbygg.
På-og tilbygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Opsjon på innvendig ombygging av 4300 m2.
Etablering av omsorgsboliger mm i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 151/132, 151/170, 151/216, 151/218, 151/254, 151/331. Ekebergveien 122 (Bekkelagshjemmet) transformeres fra sykehjem til kombinasjonsbygg med mulighet for seniorsenter /dagsenter, tjenesteyting, bevertning, barnehage.
Grunnarbeider og fundamentering for mellomlager og karbonfangstanlegg i Oslo
Felles utlysning og kontrakt for Klemetsrud karbonfangstanlegg og terminal ved Oslo Havn (Kneppeskjær). Grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær). Opsjon: 1. Riving og demontering av eksisterende administrasjonsbygg på Klemetsrud. 2. Miljøsaneringsplan i forbindelse med rivning av administrasjonsbygg på Klemetsrud. 3. Betongkulvert, Oslo Havn.
Grunnarbeider og fundamentering for mellomlager og terminal i Oslo
Felles utlysning og kontrakt for Klemetsrud karbonfangstanlegg og terminal ved Oslo Havn (Kneppeskjær). Grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær). Opsjon: 1. Riving og demontering av eksisterende administrasjonsbygg på Klemetsrud. 2. Miljøsaneringsplan i forbindelse med rivning av administrasjonsbygg på Klemetsrud. 3. Betongkulvert, Oslo Havn.
Renovering alternativt påbygg av kontor i Oslo
Innovasjon Norge har ønske om å utvikle eiendommen som i dag brukes som hovedkontor i Akersgaten 13/15. Anskaffelsen skal dekke behov for en prosjektleder som kan bistå i alle faser av dette prosjektet. Eiendommen er på ca. 7400 kvm og ble bygget i 1982. Opptil 190 arbeidsplasser. Gnr/bnr: 207/9 m.fl.
Fasaderehabilitering, innvendig ombygging-og utvidelse av kontor over Oslo City i Oslo sentrum
5-12 etasjer. 5 stk bygg som henger sammen. Biskop Gunnerus' gate 7, Lybekkergata 5 og Stenersgata 1.
Om- og tilbygg av kontor mm i bydel Gamle Oslo
Bream Very good-sertifisering.
Gjenåpning/opprydding av bekk i bydel Gamle Oslo
I samarbeid med Bymiljøetaten (BYM), Kulturetaten (KUL) og Bydel Gamle Oslo (BGO).
Oppgradering av krematorium i Oslo
Oppføring av 4 stk. piper og 1 stk. akkumulatortank på sørsiden av krematoriet, samt teknisk oppgradering av kremasjonsanlegget i kjelleren.
Utvidelse av lastegate ved Alnabru godsterminal, ALB-05, Alnabru fase 1 strakstiltak
1300 m spor, 6 nye sporveksler inkl.varme, Nytt KL anlegg område nord, 40 - 45.000 m3 masser graves ut, Omlegging VA kulvert, Signalarbeider.
Påbygg av leiligheter i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
To lameller i 3 etasjer er planlagt på taket på COOP-butikk. Gnr/bnr: 189/71, 96 og 109.
Ombygging til bygdemuseum i Oslo sentrum
Lokalene i Bankplassen 4 skal utredes som mulig ny lokasjon for Nobel fredssenter.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Ombyggning til studentboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
Ikke behov for interiørarkitekt. Ombygging av to eksisterende bygninger til studentboliger.
Ombygging av hotell i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/306, 207/323, 207/323, 207/323.
Tilbygg/påbygg av omsorgsboliger og næring (treningssenter) i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr 87/50, 12. Baderomskabiner: Probad AB, Christian Ask.
Ombygging fra undervisningslokale til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
2-5 etasje. U2 bygges om til boder, sykkelparkering og avfallshåndtering.
Ombygg av kontor for etablering av helsesenter i bydel Nordstrand, Oslo
BREEAM-revisor: Asplan Viak AS. Solskjerming: NerliGruppen AS.
Ombygg av helsehus mm i bydel Oppsal, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Follobanen - Etablering av portaler i rømningstuneller i Ekebergfjellet i Oslo
Oppføring av betongvegger, etablering av betongsluse i tunnelmunning, dryppsikring, samt avretting og asfaltering av rømningsveger. Videre skal det leveres og fylles opp ca 3000 kubikkmeter masse, etableres gjerder, porter, rømningstrapp fra spor samt kum for brannvann i dagsone.
Påbygg av leiligheter mm på Kiwi butikk på Oppsal i Oslo
Bruksendring av eksisterende varelevering/lager til parkering/bod/teknisk rom. Påbygg av leiligheter i 3,5 etasje.
Rehabilitering av studentblokk i bydel Nordre Aker, Oslo
Hybelenhetene reduseres fra 126 til ca 110.
Påbygg av leiligheter mm i bydel Grünerløkka, Oslo
Takterrasser, nye balkonger, tilbygg under terreng og installasjon av heis.
Ombygging alternativt oppussing av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Redusering fra 89 stk leiligheter til 72 stk leiligheter.
Etablering av gang og sykkelvei i bydel Ullern, Oslo
Ca 1350 meter. Del av Monolittveien. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet.
Ombygging til klasserom på Huseby i bydel Vestre Aker, Oslo
4 klasserom med plass for ca 120 elever.
Ombygging til leiligheter på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
Etablering av kirurgisk avdelning i eksiterende bygg på Storo, Oslo
Etablering av ny kirurgisk avdeling med tre operasjonsstuer og oppvåknings-/ sengerom for pasienter.
Oppgradering av vannledning og vei i bydel Ullern, Oslo
Oppdimensjonere sitt VA-anlegg til VL300 på 200m og 600AF på 235m (konvensjonell graving). Arbeidene vil også bestå av metode for rørpressing av størrelser over Ø800mm igjennom rundkjøring med stor trafikkavvikling.
Utvidelse av vei, fortau og sykkelfelt mm i bydel Ullern,Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten. 300 meter. Fra Ombergveien til Sponhoggveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: