Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo

Oppgradering til ny 420 kV kabel mellom Sogn og Ulven i Oslo
6,5 km. Fra Nett Stor-Oslo. Mellom Sogn og Ulven går det også to sett med 300 kV kabler, som eies av Hafslund nett. Kablene ble satt i drift i 1958 og 1969, og tilstanden på de er usikker. Statnett har startet arbeidet med å planlegge utskifting også av disse kablene til nye 420 kV kabler tilsvarende som for mellom Smestad og Sogn. Vi vil utrede både grøft- og tunnelalternativ mellom Sogn og Ulven.
Rammeavtale for drift og vedlikehold av veinettet i Oslo sentrum og Oslo nord
Anskaffelsen deles opp i to delkontrakter, 1-BYM-2020 Drift og vedlikehold av veinett i Oslo sentrum og 2-BYM-2020 Drift og vedlikehold av veinettet i Oslo nord.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere. Tilbygget på 4. etasjer er 18.000m2.
Nybygg-og påbygg av Radisson Blu Plaza Hotel i St. Hanshaugen
Påbygg med 3 etasjer, og en ny hotellamell i 17 etasjer. Oslo Plaza.
Utvidelse av høyskole i Oslo sentrum
Kirkegata 23-25. Gnr/bnr: 207/123, 125.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, entreprise K205
Entreprise K205 gjelder første byggetrinn av byrom og gater og omfatter alle perimeterområder (sikringsanlegg) rundt Nytt regjeringskvartal (RKV). Totalt areal for perimeterområdene er ca. 12.700 m2 og for plassene og Akersgata ca, 17.000 m2. Totalt areal byrom og gater er på ca. 29 700 m2. Utomhusarbeider rundt C blokka (del av byggetrinn 2) medtas som opsjon.
Påbygg av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 58/310, 58/313. Nydalen +. Kombinasjonsbygg. Påbygg av 3 tårn. 7-10 etasjer. Kulturminnefaglig rådgiver; Høyer Finseth AS, ved Ellen M Devold. 18-24 byggemåneder.
Fasaderehabilitering, innvendig ombygging-og utvidelse av kontor over Oslo City i Oslo sentrum
5-12 etasjer. 5 stk bygg som henger sammen. Biskop Gunnerus' gate 7, Lybekkergata 5 og Stenersgata 1.
Utvidelse av lastegate ved Alnabru godsterminal, ALB-05, Alnabru fase 1 strakstiltak
1300 m spor, 6 nye sporveksler inkl.varme, Nytt KL anlegg område nord, 40 - 45.000 m3 masser graves ut, Omlegging VA kulvert, Signalarbeider.
Påbygg av boliger mm på Skullerud i bydel Østensjø, Oslo
Gnr/bnr: 168/71, 72. Eksisterende kontorbebyggelse i 3 etasjer som skal beholdes og påbygges med 3 og delvis 4 nye boligetasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Anders Opsahl Holding AS, de eier 50 % hver.
Ombygging til leiligheter og næring på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Ombygging fra kontor til boliger og næring. Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
Ombygging- og påbygg av kontor/undervisningslokale i bydel St. Hanshaugen, Oslo
«Breeam NOR Very Good» som minimum i byggefasen og «Breeam In Use Excellent» som en standard for bygget i bruk.
Grunnarbeider og fundamentering for mellomlager og karbonfangstanlegg i Oslo
Felles utlysning og kontrakt for Klemetsrud karbonfangstanlegg og terminal ved Oslo Havn (Kneppeskjær). Grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær). Opsjon: 1. Riving og demontering av eksisterende administrasjonsbygg på Klemetsrud. 2. Miljøsaneringsplan i forbindelse med rivning av administrasjonsbygg på Klemetsrud. 3. Betongkulvert, Oslo Havn.
Grunnarbeider og fundamentering for mellomlager og terminal i Oslo
Felles utlysning og kontrakt for Klemetsrud karbonfangstanlegg og terminal ved Oslo Havn (Kneppeskjær). Grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær). Opsjon: 1. Riving og demontering av eksisterende administrasjonsbygg på Klemetsrud. 2. Miljøsaneringsplan i forbindelse med rivning av administrasjonsbygg på Klemetsrud. 3. Betongkulvert, Oslo Havn.
Totalrehabilitering, til-,og påbygg av kontor i Oslo sentrum
Det planlegges en utvidelse av arealene med en ny bakgårdsfløy på 8. etasjer (mot sydvest), samt påbygg på 4 etasjer oppå eksisterende bakgårdsfløy (mot nord).
På-og tilbygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Opsjon på innvendig ombygging av 4300 m2.
Til,-på,-og ombygging av behandlingssenter i bydel Østensjø, Oslo
Etter utvidelsen vil kapasiteten øke med 45 rom til totalt 73. Utvidelsen inkluderer også rom for fasiliteter som treningsrom, undervisning og lignende aktivitetsbaserte funksjoner. Familiehuset skal rives og dagens funksjoner flyttes over i nytt tilbygg.
Renovering alternativt påbygg av kontor i Oslo
Innovasjon Norge har ønske om å utvikle eiendommen som i dag brukes som hovedkontor i Akersgaten 13/15. Eiendommen er på ca. 7400 kvm og ble bygget i 1982. Opptil 190 arbeidsplasser.
Om- og tilbygg av kontor mm i bydel Gamle Oslo
Bream Very good-sertifisering.
Oppgradering av krematorium i Oslo
Oppføring av 4 stk. piper og 1 stk. akkumulatortank på sørsiden av krematoriet, samt teknisk oppgradering av kremasjonsanlegget i kjelleren.
Påbygg av leiligheter i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
To lameller i 3 etasjer er planlagt på taket på COOP-butikk. Gnr/bnr: 189/71, 96 og 109.
Oppgradering av kontor i Kvadraturen, Oslo
Mindre endringer av bærende konstruksjoner og brann-seksjonering samt etablering av ny heis og trapp. I tillegg ønsker man å rive eksisterende tak og erstatte dette med ny konstruksjon uten at dette endrer eksisterende møner.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Totalrehabilitering av svømmehall i bydel Østensjø, Oslo
Stålassseng : Enviroprocess Norge AS, Thomas Lislegaard.
Ombygg av kontor for etablering av helsesenter i bydel Nordstrand, Oslo
BREEAM-revisor: Asplan Viak AS. Solskjerming: NerliGruppen AS.
Ombygg av helsehus mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Ombygg-og påbygg av leiligheter ved Professor Dahls gate i bydel Frogner, Oslo
Tiltakets totale areal er 1500 m2 BRA fordelt på ombygg-og påbygg.
Påbygg av leiligheter i Oslo sentrum
12-14 stk leiligheter.
Ombygging til leiligheter på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
Påbygg av leiligheter mm i bydel Grünerløkka, Oslo
Takterrasser, nye balkonger, tilbygg under terreng og installasjon av heis.
Påbygg av leiligheter mm på Kiwi butikk på Oppsal i Oslo
Bruksendring av eksisterende varelevering/lager til parkering/bod/teknisk rom. Påbygg av leiligheter i 3,5 etasje.
Etablering av gang og sykkelvei i bydel Ullern, Oslo
Ca 1350 meter. Del av Monolittveien. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet.
Utvidelse av vei, fortau og sykkelfelt mm i bydel Ullern, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten. 300 meter. Fra Ombergveien til Sponhoggveien.
Loftsutbygging i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 228/110, 112 og 114.
Gravefri rehabilitering av VA-ledninger i Oslo kommune
NO-Dig. Behovet kommer fra de tre utredningene Ulsrudbekken, Bogerudmyra og Feltspatveien (18- 11130-1, 18-11129-1 og 18-11128-5). Det er til sammen tre utløp som alle renner ut i Østensjøvannet. Det har i lang tid vært målt uakseptabelt høyt nivå av E. Coli i de tre aktuelle utløpene. Grunnen er at det lekker fra SP/AF-ledningene over til OV-nettet. Prosjektet går ut på å stoppe disse lekkasjene ved å «strømpe» SP/AF-ledningene. Samt at man «strømper» noe av OV-ledningene der det er brudd og mulighet for innsig av spillvann. De tilhørende kummene skal også utbedres ved at man rehabiliterer kummene slik at utlekk til grunnen og OV-nettet ikke lenger finner sted. Det som er planlagt å rehabilitere i dette prosjektet er 5900 meter med SP/AF-ledninger 170 meter med OV-ledninger og 201 kummer.
Nybygg av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Bygget skal plasseres inntil den eksisterende gavlveggen til Stensberggata 15 A og vil være en forlengelse av denne.
Rammeavtale for service, drift og vedlikehold på ventilasjonsanlegg i Oslo
Boligbygg har behov for å inngå avtale med 2 leverandører for service, drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, for å sikre optimal energiøkonomisk drift og lavere driftskostnader. Boligbygg har ca. 300 eiendommer i sin portefølje, og denne avtalen er relevant for et flertall av disse.
Gravefri rehabilitering av VA-ledninger i Oslo kommune
NO-Dig. 4700 meter. Entreprisekostnad; 21 mill. kr.
Rehabilitering av brannstasjon i bydel Stovner, Oslo
Oppføring av midlertidig brakkerigg og vogntelt som skal romme virksomheten mens arbeidene pågår. Det antas at disse må stå i 9 måneder. Monteres solcellepaneler på tak.
Ombygging av gang og sykkelveg mellom Østensjøveien-Skullerudveien i Oslo
Strekningen er ca. 0,5 km lang. Det skal anlegges tosidig sykkelfelt mellom Abildsøkrysset (50 meter fra krysset) og frem til Skullerudveien.
Etablering av gang og sykkelvei i bydel Frogner, Oslo
Fra Eckersbergs gate til Niels Juels gate (ridestien). Tiltaket gjelder også Colbjørnsens gate fra Niels Juels gate til Parkveien.
Rehabilitering av støyskjermer i Oslo
Felles utlysning for Oslo og Viken. Total kostnad 40 mill.
Påbygg av hagesenter mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Påbygg i 2 etasjer over eksisterende underjordiskt lager. Gnr/bnr: 41/1239, 262, 41/651, 41/1.
Rehabilitering av leiligheter og personalbase i bydel Grünerløkka, Oslo
Ombygging til base for personal i 1 etasje, ombygging av leiligheter i 2-4 etasje.
Ombygging av kontor i Oslo sentrum
Riving av utvendig heissjakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: