Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo fylke

Oslo (448)
Utvikling av Gunerius kvartalet i Oslo
80 595 m2 planlegges over mark. 6000 m2 med boliger. 736 hotellrom. Brugata 6-14, Lybekkergata 2, Stenersgata 16-24 og Storgata 32. Gnr. 208 bnr. 72, 79, 615, 616, 648.
Forberedende arbeider for etablering av ny vannledning/vanntunnel i Oslo
Oslo kommune skal bygge en ny uavhengig vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Fra Holsfjorden overføres råvann i en 17 km lang overføringstunnel til nytt vannbehandlingsanlegg i Vestre Aker. Herfra distribueres drikkevann til byens eksisterende ledningsnett.
Oppgradering til ny 420 kV kabel mellom Sogn og Ulven i Oslo
6,5 km. Fra Nett Stor-Oslo. Mellom Sogn og Ulven går det også to sett med 300 kV kabler, som eies av Hafslund nett. Kablene ble satt i drift i 1958 og 1969, og tilstanden på de er usikker. Statnett har startet arbeidet med å planlegge utskifting også av disse kablene til nye 420 kV kabler tilsvarende som for mellom Smestad og Sogn. Vi vil utrede både grøft- og tunnelalternativ mellom Sogn og Ulven.
Ny-og ombygg av /til hotell, boliger, kultur m.m ved Solli plass i bydel Frogner i Oslo
Prosjektet vil bestå av hotell med tilhørende villa på totalt 252 rom og suiter, barer og spisesteder og takrestaurant. Kvartalet vil også inneholde 80 leiligheter og en kulturscene som skal romme 700 personer. Interiørarkitekt: GRECODECO. Sommerrogaten 1-3. Gnr/bnr: 213/71, 414.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere. Tilbygget på 4. etasjer er 18.000m2.
Totalrehabilitering og på/tilbygg av kontor mm ved Stortorvet, Oslo
Stortorvet 7, Nedre Slottsgate 12, Grensen 2 og 4.
Riving-og tilbygg av svømmehall og aktivitetshus i bydel Østensjø, Oslo
Samlokalisering av nytt folkebad, Oslo kulturskole og Manglerud ungdomshus. Stålbasseng leveres av HSB Austria GmbH ved Dr. Alois Dachs. Medregnet merverdiavgift har prosjektet en kostnadsramme på 682 millioner kroner.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, entreprise K205
Entreprise K205 gjelder første byggetrinn av byrom og gater og omfatter alle perimeterområder (sikringsanlegg) rundt Nytt regjeringskvartal (RKV). Totalt areal for perimeterområdene er ca. 12.700 m2 og for plassene og Akersgata ca, 17.000 m2. Totalt areal byrom og gater er på ca. 29 700 m2. Utomhusarbeider rundt C blokka (del av byggetrinn 2) medtas som opsjon.
Ny-og ombygg av leiligheter, forretning og barnehage i bydel Østensjø, Oslo
Gamle Eterfabrikken. Gnr/bnr 163/8, 238/73. Eterveien 10, 12 og Bogerudveien 5.
Rehabilitering av tunnel i Hammersborg, Oslo
Tilpasses utbyggingen av regjeringskvartalet.
Rehabilitering av kunstisbane i Oslo
Planen er at Valla Hovin-isen skal stå klar til 2020/2021-sesongen.
Oppgradering-og påbygg av verneverdig bygg i Oslo sentrum
Påbygg 2 etasjer på tak av 4. etasje, fløyen i gårdsrommet. Påbygg veksthus på taket av 2. etasje i gårdsrommet. Oppgradering av inngangsparti mot Kristian Augusts gate. Utskifting av tekniske anlegg og ventilasjonskanaler på taket. Skilt på fasade vest. Fasadebelysning.
Utvidelse av lastegate ved Alnabru godsterminal, ALB-05, Alnabru fase 1 strakstiltak
1300 m spor, 6 nye sporveksler inkl.varme, Nytt KL anlegg område nord, 40 - 45.000 m3 masser graves ut, Omlegging VA kulvert, Signalarbeider.
Påbygg av boliger mm på Skullerud i bydel Østensjø, Oslo
Eksisterende kontorbebyggelse i 3 etasjer som skal beholdes og påbygges med 3 og delvis 4 nye boligetasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Anders Opsahl Holding AS, de eier 50 % hver.
Nybygg av leiligheter og ombygg av næring mm på Bjølsen i bydel Sagene, Oslo
To nye boligblokk. 5-6 etasjer. Eksiterende bygg bygges om til boliger og næring. Gnr/bnr 222/41, 43. Bergensgata 41 og 43.
Innvendige rehabilitering og nytt ventilasjonssystem på bofellesskap i bydel Nordstrand, Oslo
Solfjellshøgda 34-44. Bygningsmassen som totalt består av 64 utleieleiligheter, 1 HC-utleieleilighet (to sammenslåtte leiligheter) og Bofellesskap med 5 omsorgsleiligheter og personalbase.
Påbygg- og ombygg av kontor og forretning i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Gnr/bnr: 207/154, 155. 2100 m2 påbygg på Kongens gate 13 og 3200 m2 ombygg/fasadeendring på Karl Johans gate 16 B. Rulletrapper: ThyssenKrupp Rulletrapper, Jack Ingebrigtsen.
Om-og tilbygg av kontor og forretning i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ulike alternativer vurderes. Bevaring og påbygg alternativ riving og påbygg.
På-og tilbygg av ungdomsskole mm i bydel Alna, Oslo
Utvidelse til en U5. Endefløyene skal påbygges med en etasje. Ett nybygg med tre klasserom/grupperom, garderobe samt gymsal med tilhørende funksjoner.
På-og tilbygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Opsjon på innvendig ombygging av 4300 m2.
Etablering av omsorgsboliger mm i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 151/132, 151/170, 151/216, 151/218, 151/254, 151/331. Ekebergveien 122 (Bekkelagshjemmet) transformeres fra sykehjem til kombinasjonsbygg med mulighet for seniorsenter /dagsenter, tjenesteyting, bevertning, barnehage.
Oppgradering av alpinanlegg på Grefsenkollen-Trollvann i bydel Marka, Oslo
Gnr/bnr: 75/1, 75/24, 75/95, 86/1001, 86/458, 86/502.
Grunnarbeider og fundamentering for mellomlager og karbonfangstanlegg i Oslo
Felles utlysning og kontrakt for Klemetsrud karbonfangstanlegg og terminal ved Oslo Havn (Kneppeskjær). Grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær). Opsjon: 1. Riving og demontering av eksisterende administrasjonsbygg på Klemetsrud. 2. Miljøsaneringsplan i forbindelse med rivning av administrasjonsbygg på Klemetsrud. 3. Betongkulvert, Oslo Havn.
Grunnarbeider og fundamentering for mellomlager og terminal i Oslo
Felles utlysning og kontrakt for Klemetsrud karbonfangstanlegg og terminal ved Oslo Havn (Kneppeskjær). Grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær). Opsjon: 1. Riving og demontering av eksisterende administrasjonsbygg på Klemetsrud. 2. Miljøsaneringsplan i forbindelse med rivning av administrasjonsbygg på Klemetsrud. 3. Betongkulvert, Oslo Havn.
Til,-på,-og ombygging av behandlingssenter i bydel Østensjø, Oslo
Etter utvidelsen vil kapasiteten øke med 45 rom til totalt 73. Utvidelsen inkluderer også rom for fasiliteter som treningsrom, undervisning og lignende aktivitetsbaserte funksjoner. Familiehuset skal rives og dagens funksjoner flyttes over i nytt tilbygg.
Ombygging av studentboliger i Oslo sentrum
Etablering av 13 nye ett-roms boenheter og 3 nye to-roms boenheter. Totalt 94 ett-roms boenheter og 26 to-roms boenheter etter ombyggingen. 14-15 måneders byggetid.
Utvidelse av kontor på Bryn i bydel Gamle Oslo
Felles parkeringskjeller (1930 m2) med nybygget på Tvetenveien 8, Inka Entreprenør AS har fått jobben med parkeringskjeller.
Fasaderehabilitering, innvendig ombygging-og utvidelse av kontor over Oslo City i Oslo sentrum
5-12 etasjer. 5 stk bygg som henger sammen. Biskop Gunnerus' gate 7, Lybekkergata 5 og Stenersgata 1.
Om- og tilbygg av kontor mm i bydel Gamle Oslo
Bream Very good-sertifisering.
Oppgradering av krematorium i Oslo
Oppføring av 4 stk. piper og 1 stk. akkumulatortank på sørsiden av krematoriet, samt teknisk oppgradering av kremasjonsanlegget i kjelleren.
Påbygg av leiligheter i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
To lameller i 3 etasjer er planlagt på taket på COOP-butikk. Gnr/bnr: 189/71, 96 og 109.
Innvendig ombygging av kontorlokaler mm i bydel Sagene, Oslo
Gnr/bnr: 219/261, 262, 263. Ombygging av kontorlokaler, fasadeendringer og ventilasjonsanlegg på tak.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Gjenåpning/opprydding av bekk i bydel Gamle Oslo
I samarbeid med Bymiljøetaten (BYM), Kulturetaten (KUL) og Bydel Gamle Oslo (BGO).
Tilbygg/påbygg av omsorgsboliger og næring (treningssenter) i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr 87/50, 12. Baderomskabiner: Probad AB, Christian Ask. Lås og beslag: Lås og Prosjekt AS. Foldedører: NorDan.
Utvidelse-og oppgradering av Sandaker senter i bydel Sagene, Oslo
Nytt inngangsparti. Utvidelse med parsellhager og takterrasse.
Ombygging fra undervisningslokale til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
2-5 etasje. U2 bygges om til boder, sykkelparkering og avfallshåndtering.
Ombygg av kontor for etablering av helsesenter i bydel Nordstrand, Oslo
BREEAM-revisor: Asplan Viak AS. Solskjerming: NerliGruppen AS.
Ombygg av helsehus mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Follobanen - Etablering av portaler i rømningstuneller i Ekebergfjellet i Oslo
Oppføring av betongvegger, etablering av betongsluse i tunnelmunning, dryppsikring, samt avretting og asfaltering av rømningsveger. Videre skal det leveres og fylles opp ca 3000 kubikkmeter masse, etableres gjerder, porter, rømningstrapp fra spor samt kum for brannvann i dagsone.
Påbygg av leiligheter mm på Kiwi butikk på Oppsal i Oslo
Bruksendring av eksisterende varelevering/lager til parkering/bod/teknisk rom. Påbygg av leiligheter i 3,5 etasje.
Rehabilitering av studentblokk i bydel Nordre Aker, Oslo
Hybelenhetene reduseres fra 126 til ca 110.
Ombygging alternativt oppussing av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Redusering fra 89 stk leiligheter til 72 stk leiligheter.
Ombygging til leiligheter på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
Nybygg av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Bygget skal plasseres inntil den eksisterende gavlveggen til Stensberggata 15 A og vil være en forlengelse av denne.
Etablering av gang og sykkelvei i bydel Ullern, Oslo
Ca 1350 meter. Del av Monolittveien. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet.
Totalrehabilitering av boliger i bydel Søndre Nordstrand, OSLO
Gnr/bnr: 187/336, 337 og 338. Seterbråtveien 51-67, Seterbråtveien 69-85, og Seterbråtveien 127-145.
Utvidelse av vei, fortau og sykkelfelt mm i bydel Ullern,Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten. 300 meter. Fra Ombergveien til Sponhoggveien.
Oppgradering av vannledning og vei i bydel Ullern, Oslo
Oppdimensjonere sitt VA-anlegg til VL300 på 200m og 600AF på 235m (konvensjonell graving). Arbeidene vil også bestå av metode for rørpressing av størrelser over Ø800mm igjennom rundkjøring med stor trafikkavvikling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: