Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo fylke

Oslo (408)
Forberedende arbeider for etablering av ny vannledning/vanntunnel i Oslo
Oslo kommune skal bygge en ny uavhengig vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Fra Holsfjorden overføres råvann i en 17 km lang overføringstunnel til nytt vannbehandlingsanlegg i Vestre Aker. Herfra distribueres drikkevann til byens eksisterende ledningsnett.
Oppgradering til ny 420 kV kabel mellom Sogn og Ulven i Oslo
6,5 km. Fra Nett Stor-Oslo. Mellom Sogn og Ulven går det også to sett med 300 kV kabler, som eies av Hafslund nett. Kablene ble satt i drift i 1958 og 1969, og tilstanden på de er usikker. Statnett har startet arbeidet med å planlegge utskifting også av disse kablene til nye 420 kV kabler tilsvarende som for mellom Smestad og Sogn. Vi vil utrede både grøft- og tunnelalternativ mellom Sogn og Ulven.
Rammeavtale for drift og vedlikehold av veinettet i Oslo sentrum og Oslo nord
Anskaffelsen deles opp i to delkontrakter, 1-BYM-2020 Drift og vedlikehold av veinett i Oslo sentrum og 2-BYM-2020 Drift og vedlikehold av veinettet i Oslo nord.
Utbygging av Oslo Spektrum i Oslo sentrum
Kongressenter: ca 16 400 m2 BTA, kontor: ca 16 600 m2 BTA i 27 etasjer.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere. Tilbygget på 4. etasjer er 18.000m2.
Påbygg av kontor og forskningsanlegg i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 42/127, 42/166, 42/200, 42/214, samt del av 42/206, 42/1 og 44/202. Det planlegges påbygg på 1-8 etasjer.
Modernisering av kontor mm i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Totalentreprisekostnad; 695 mill. kr. Innvendig riving av bygget er gjennomført i en egen entreprise som Skanska ikke har ansvar for. Branngardiner; Haby Norske Sjalusier AS, Tor Hjørnegård. Legging av sedummatter på tak: Viral Vekst AS, Jostein Sundby. Montering av håndløpere i trapper/gulvstående håndløpere på ramper; EMV Construction as, Malin Fagerli.
Totalrehabilitering og på/tilbygg av kontor mm ved Stortorvet, Oslo
Stortorvet 7, Nedre Slottsgate 12, Grensen 2 og 4. BREEAM-certifierad ”Very Good”. RIIT: Rejlers Norge AS, Anders Jensen Jåma.
Riving og ombygging av Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
Rokadeprosjektet. I forbindelse med nytt sykehus på Gaustad.
Påbygg av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 58/310, 58/313. Nydalen +. Kombinasjonsbygg. Påbygg av 3 tårn. 7-10 etasjer. Kulturminnefaglig rådgiver; Høyer Finseth AS, ved Ellen M Devold. 18-24 byggemåneder.
Fasaderehabilitering, innvendig ombygging-og utvidelse av kontor over Oslo City i Oslo sentrum
5-12 etasjer. 5 stk bygg som henger sammen. Biskop Gunnerus' gate 7, Lybekkergata 5 og Stenersgata 1.
Stripping og gjenoppbygging av kontor i Oslo sentrum
BREEAM NOR Very Good og får energiklasse A.
Påbygg av leiligheter og ombygg av butikk i bydel Østensjø, Oslo
Påbygg i 5-6 etasjer på eksisterende bygg.
Oppgradering av utvendig skøytebane på Valle Hovin i Oslo
Planen er at Valla Hovin-isen skal stå klar til 2020/2021-sesongen.
Rehabilitering av eksisterende bygg i forbindelse med utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Ombygg fra museum til skole i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av Edvard Munch videregående skole med flere studiespesialiseringsplasser i lokalene til Kunstindustrimuseet.
Utvidelse/ombygg av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Utvides til en 8-parallell skole planlagt for 720 elever.
Innvendige rehabilitering og nytt ventilasjonssystem på bofellesskap i bydel Nordstrand, Oslo
Solfjellshøgda 34-44. Bygningsmassen som totalt består av 64 utleieleiligheter, 1 HC-utleieleilighet (to sammenslåtte leiligheter) og Bofellesskap med 5 omsorgsleiligheter og personalbase.
Ombygging fra kontor til leiligheter og næring på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Ombygging fra kontor til boliger og næring i 1 etasje. Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
Ombygging- og påbygg av kontor/undervisningslokale i bydel St. Hanshaugen, Oslo
«Breeam NOR Very Good» som minimum i byggefasen og «Breeam In Use Excellent» som en standard for bygget i bruk.
På-og tilbygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Opsjon på innvendig ombygging av 4300 m2.
Oppgradering av Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale sykehus i bydel Nordre Aker, Oslo
Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Exit Solution AS, Rolf N. Enersen: Markeringsskilt og ledesystem
Til,-på,-og ombygging av behandlingssenter i bydel Østensjø, Oslo
Etter utvidelsen vil kapasiteten øke med 45 rom til totalt 73. Utvidelsen inkluderer også rom for fasiliteter som treningsrom, undervisning og lignende aktivitetsbaserte funksjoner. Familiehuset skal rives og dagens funksjoner flyttes over i nytt tilbygg.
Renovering alternativt påbygg av kontor i Oslo
Innovasjon Norge har ønske om å utvikle eiendommen som i dag brukes som hovedkontor i Akersgaten 13/15. Eiendommen er på ca. 7400 kvm og ble bygget i 1982. Opptil 190 arbeidsplasser.
Utvidelse av kontor på Bryn i bydel Gamle Oslo
Felles parkeringskjeller (1930 m2) med nybygget på Tvetenveien 8, Inka Entreprenør AS har fått jobben med parkeringskjeller.
Oppgradering av kontorbygg i bydel Frogner, Oslo
BREEAM Excellent. Sykkelparkering og garderobe i kjeller.
Påbygg av kontor-og forskningsanlegg i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 42/127, 200. Påbygg av en etasje på bygg D (1844 m2) og to etasje på bygg F (962 m2).
Om- og tilbygg av kontor mm i bydel Gamle Oslo
Bream Very good-sertifisering.
Oppgradering av krematorium i Oslo
Oppføring av 4 stk. piper og 1 stk. akkumulatortank på sørsiden av krematoriet, samt teknisk oppgradering av kremasjonsanlegget i kjelleren.
Påbygg av leiligheter i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
To lameller i 3 etasjer er planlagt på taket på COOP-butikk. Gnr/bnr: 189/71, 96 og 109.
Gjenåpning/opprydding av bekk i bydel Gamle Oslo
I samarbeid med Bymiljøetaten (BYM), Kulturetaten (KUL) og Bydel Gamle Oslo (BGO).
Oppgradering av kontor i Kvadraturen, Oslo
Mindre endringer av bærende konstruksjoner og brann-seksjonering samt etablering av ny heis og trapp. I tillegg ønsker man å rive eksisterende tak og erstatte dette med ny konstruksjon uten at dette endrer eksisterende møner.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Utvidelse av vendekapasitet ved Sporveiens anlegg i Muselunden, Oslo
Forlengelse av eksisterende sportrase med estimert 10-20 meter i Muselunden. Bygging av kryssveksel i eksisterende trase og mindre korrigering av eksisterende sportrase i tilknytning til dette. Bygging av to plattformer for av- og påstigning fra trikk som snur og kjør i retning Trondheimsveien. Bygging av hvilebrakke for førere.
Utvidelse av bussanlegg i Rosenholm
Elvia skal levere høyspentleveranser til nettstasjonene som skal bygges.
Ombygg av kontor for etablering av helsesenter i bydel Nordstrand, Oslo
BREEAM-revisor: Asplan Viak AS. Solskjerming: NerliGruppen AS.
Ombygg av helsehus mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Nye omsorgsboliger i bydel Grünerløkka, Oslo
Boliger for mennesker med kognitivt svikt-KVU. 12-16 stk personer. 6 etasjer med takterrasse.
Påbygg av leiligheter i Oslo sentrum
12-14 stk leiligheter.
Ombygg-og påbygg av leiligheter ved Professor Dahls gate i bydel Frogner, Oslo
Tiltakets totale areal er 1500 m2 BRA fordelt på ombygg-og påbygg.
Ombygging til leiligheter på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
Påbygg av leiligheter mm på Kiwi butikk på Oppsal i Oslo
Bruksendring av eksisterende varelevering/lager til parkering/bod/teknisk rom. Påbygg av leiligheter i 3,5 etasje.
Ombygging til leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Eksisterende servering/teater/scene i 1 etasje tenkes opprettholdt som i dag - eventuelt konverteres til annet formål offentlig eller privat tjenesteyting.
Ombygging av eldresenter till leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Ombygging av 2. etasje eldresent er til leiligheter/kontor og dagens moske i 2. etasje til en leilighet.
Totalrehabilitering av boliger i bydel Søndre Nordstrand, OSLO
Gnr/bnr: 187/336, 337 og 338. Seterbråtveien 51-67, Seterbråtveien 69-85, og Seterbråtveien 127-145.
Etablering av gang og sykkelvei i bydel Ullern, Oslo
Ca 1350 meter. Del av Monolittveien. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet.
Utvidelse av vei, fortau og sykkelfelt mm i bydel Ullern, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten. 300 meter. Fra Ombergveien til Sponhoggveien.
Loftsutbygging i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 228/110, 112 og 114.
Gravefri rehabilitering av VA-ledninger i Oslo kommune
NO-Dig. Behovet kommer fra de tre utredningene Ulsrudbekken, Bogerudmyra og Feltspatveien (18- 11130-1, 18-11129-1 og 18-11128-5). Det er til sammen tre utløp som alle renner ut i Østensjøvannet. Det har i lang tid vært målt uakseptabelt høyt nivå av E. Coli i de tre aktuelle utløpene. Grunnen er at det lekker fra SP/AF-ledningene over til OV-nettet. Prosjektet går ut på å stoppe disse lekkasjene ved å «strømpe» SP/AF-ledningene. Samt at man «strømper» noe av OV-ledningene der det er brudd og mulighet for innsig av spillvann. De tilhørende kummene skal også utbedres ved at man rehabiliterer kummene slik at utlekk til grunnen og OV-nettet ikke lenger finner sted. Det som er planlagt å rehabilitere i dette prosjektet er 5900 meter med SP/AF-ledninger 170 meter med OV-ledninger og 201 kummer.
Rammeavtale for service, drift og vedlikehold på ventilasjonsanlegg i Oslo
Boligbygg har behov for å inngå avtale med 2 leverandører for service, drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, for å sikre optimal energiøkonomisk drift og lavere driftskostnader. Boligbygg har ca. 300 eiendommer i sin portefølje, og denne avtalen er relevant for et flertall av disse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: