Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo fylke

Oslo (390)
Utvikling av Gunerius kvartalet i Oslo
80 595 m2 planlegges over mark. 6000 m2 med boliger. 736 hotellrom. Brugata 6-14, Lybekkergata 2, Stenersgata 16-24 og Storgata 32. Gnr. 208 bnr. 72, 79, 615, 616, 648.
Forberedende arbeider for etablering av ny vannledning/vanntunnel i Oslo
Oslo kommune skal bygge en ny uavhengig vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Fra Holsfjorden overføres råvann i en 17 km lang overføringstunnel til nytt vannbehandlingsanlegg i Vestre Aker. Herfra distribueres drikkevann til byens eksisterende ledningsnett.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM Excellent.
Oppgradering til ny 420 kV kabel mellom Sogn og Ulven i Oslo
6,5 km. Fra Nett Stor-Oslo. Mellom Sogn og Ulven går det også to sett med 300 kV kabler, som eies av Hafslund nett. Kablene ble satt i drift i 1958 og 1969, og tilstanden på de er usikker. Statnett har startet arbeidet med å planlegge utskifting også av disse kablene til nye 420 kV kabler tilsvarende som for mellom Smestad og Sogn. Vi vil utrede både grøft- og tunnelalternativ mellom Sogn og Ulven.
Totalrehabilitering og på/tilbygg av kontor mm ved Stortorvet, Oslo
Stortorvet 7, Nedre Slottsgate 12, Grensen 2 og 4. Ferdigstillelse ved årsskiftet 2022-2023.
Nybygg-og påbygg av Radisson Blu Plaza Hotel i St. Hanshaugen
Påbygg med 3 etasjer, og en ny hotellamell i 17 etasjer. Oslo Plaza.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, entreprise K205
Entreprise K205 gjelder første byggetrinn av byrom og gater og omfatter alle perimeterområder (sikringsanlegg) rundt Nytt regjeringskvartal (RKV). Totalt areal for perimeterområdene er ca. 12.700 m2 og for plassene og Akersgata ca, 17.000 m2. Totalt areal byrom og gater er på ca. 29 700 m2. Utomhusarbeider rundt C blokka (del av byggetrinn 2) medtas som opsjon.
Ny- og ombygging av barne- og ungdomsskole i bydel Nordre Aker, Oslo
Neptunveien 26, 28 og Kapellveien 120. To nybygg er planlagt på eiendommen.
Ombygging til leiligheter mm i bydel Ullern, Oslo
Gnr/Bnr: 3/15, 3/321, 3/379, 3/387, 3/51, 3/543, 3/6, 3/662. 6.170 BRA boliger og 843 BRA næring.
Rehabilitering av kunstisbane i Oslo
Planen er at Valla Hovin-isen skal stå klar til 2020/2021-sesongen.
Oppgradering-og påbygg av verneverdig bygg i Oslo sentrum
Påbygg 2 etasjer på tak av 4. etasje, fløyen i gårdsrommet. Påbygg veksthus på taket av 2. etasje i gårdsrommet. Oppgradering av inngangsparti mot Kristian Augusts gate. Utskifting av tekniske anlegg og ventilasjonskanaler på taket. Skilt på fasade vest. Fasadebelysning.
Utvidelse/ombygg av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Utvides til en 8-parallell skole planlagt for 720 elever.
Påbygg- og ombygg av kontor og forretning i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Gnr/bnr: 207/154, 155. 2100 m2 påbygg på Kongens gate 13 og 3200 m2 ombygg/fasadeendring på Karl Johans gate 16 B.
Grunnarbeider og fundamentering for mellomlager og karbonfangstanlegg i Oslo
Felles utlysning og kontrakt for Klemetsrud karbonfangstanlegg og terminal ved Oslo Havn (Kneppeskjær). Grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær). Opsjon: 1. Riving og demontering av eksisterende administrasjonsbygg på Klemetsrud. 2. Miljøsaneringsplan i forbindelse med rivning av administrasjonsbygg på Klemetsrud. 3. Betongkulvert, Oslo Havn.
Grunnarbeider og fundamentering for mellomlager og terminal i Oslo
Felles utlysning og kontrakt for Klemetsrud karbonfangstanlegg og terminal ved Oslo Havn (Kneppeskjær). Grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær). Opsjon: 1. Riving og demontering av eksisterende administrasjonsbygg på Klemetsrud. 2. Miljøsaneringsplan i forbindelse med rivning av administrasjonsbygg på Klemetsrud. 3. Betongkulvert, Oslo Havn.
På-og tilbygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Opsjon på innvendig ombygging av 4300 m2.
Renovering alternativt påbygg av kontor i Oslo
Innovasjon Norge har ønske om å utvikle eiendommen som i dag brukes som hovedkontor i Akersgaten 13/15. Anskaffelsen skal dekke behov for en prosjektleder som kan bistå i alle faser av dette prosjektet. Eiendommen er på ca. 7400 kvm og ble bygget i 1982. Opptil 190 arbeidsplasser. Gnr/bnr: 207/9 m.fl.
Gjenåpning/opprydding av bekk i bydel Gamle Oslo
I samarbeid med Bymiljøetaten (BYM), Kulturetaten (KUL) og Bydel Gamle Oslo (BGO).
Om- og tilbygg av kontor mm i bydel Gamle Oslo
Bream Very good-sertifisering.
Oppgradering av krematorium i Oslo
Oppføring av 4 stk. piper og 1 stk. akkumulatortank på sørsiden av krematoriet, samt teknisk oppgradering av kremasjonsanlegget i kjelleren.
Påbygg av leiligheter i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
To lameller i 3 etasjer er planlagt på taket på COOP-butikk. Gnr/bnr: 189/71, 96 og 109.
Utvidelse av lastegate ved Alnabru godsterminal, ALB-05, Alnabru fase 1 strakstiltak
1300 m spor, 6 nye sporveksler inkl.varme, Nytt KL anlegg område nord, 40 - 45.000 m3 masser graves ut, Omlegging VA kulvert, Signalarbeider.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Ombygging av hotell i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/306, 207/323, 207/323, 207/323.
Påbygg av hotell i Oslo sentrum
Ytterligere 2-3 etasje påbygg.
Tilbygg/påbygg av omsorgsboliger og næring (treningssenter) i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr 87/50, 12. Baderomskabiner: Probad AB, Christian Ask.
Utvidelse av kontor i bydel Sagene, Oslo
6 etasjer med en tilbaketrukket 7 etasje.
Ombygg av kontor for etablering av helsesenter i bydel Nordstrand, Oslo
BREEAM-revisor: Asplan Viak AS. Solskjerming: NerliGruppen AS.
Ombygg av helsehus mm i bydel Oppsal, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Påbygg av leiligheter mm på Kiwi butikk på Oppsal i Oslo
Bruksendring av eksisterende varelevering/lager til parkering/bod/teknisk rom. Påbygg av leiligheter i 3,5 etasje.
Rehabilitering av studentblokk i bydel Nordre Aker, Oslo
Hybelenhetene reduseres fra 126 til ca 110.
Ombygging alternativt oppussing av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Redusering fra 89 stk leiligheter til 72 stk leiligheter.
Etablering av gang og sykkelvei i bydel Ullern, Oslo
Ca 1350 meter. Del av Monolittveien. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet.
Ombygging til klasserom på Huseby i bydel Vestre Aker, Oslo
4 klasserom med plass for ca 120 elever.
Oppgradering av vannledning og vei i bydel Ullern, Oslo
Oppdimensjonere sitt VA-anlegg til VL300 på 200m og 600AF på 235m (konvensjonell graving). Arbeidene vil også bestå av metode for rørpressing av størrelser over Ø800mm igjennom rundkjøring med stor trafikkavvikling.
Fasadeendring og innvendig ombygging av hotell i bydel Vestre Aker, Oslo
Fasadeendringen er i bygg 3, resepsjons- og adkomstbygget. Innvendige ombyggingsarbeider er i bygg 1, 2, 3 og 8. 29 nye rom. Berørte arealer i de ulike byggene er: Bygg 1: 238 m2 , Bygg 2: 315 m2, Bygg 3: 1063 m2, Bygg 8: 95 m2.
Riving-og tilbygg av forsamlingssal mm i bydel Oslo sentrum
Det planlegges å rive eksisterende forsamlingssal og bygge et nytt tilbygg med en ny forsamlingssal og et kombinert skole/ kontorbygg på de øvrige etasje i bakgården på eksisterende bygg.
Oppgradering av vei mm i bydel Gamle Oslo
Oppgradere Kongsveien mellom Konowsgate og Kongshavn vgs. Kongsveien skal bygges om med bredere fortau, to kjørefelt, to sykkelfelt og en grøft for overvannshåndtering. Deler av Kongsveien vil ha dyp graving. Ved Kongshavn vgs. skal en vannledning oppgraderes for Vann- og avløpsetaten. Strekningen er ca. 1 km og trikketunnelen er ca. 600 m lang.
Rehabilitering av brannstasjon i bydel Stovner, Oslo
Oppføring av midlertidig brakkerigg og vogntelt som skal romme virksomheten mens arbeidene pågår. Det antas at disse må stå i 9 måneder. Monteres solcellepaneler på tak.
Etablering av sykkelfelt ved Slemdalsveien i bydel Vestre Aker, Oslo
Ca 500 meter. Etablere opphøyd sykkelfelt i Slemdalsveien, Apalveien - Kirkeveien.
Ombygging av park, rekreasjonsområde mm i Oslo
Paralelloppdrag innen landskapsarbeider pågår. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Etablering av gang og sykkelvei i bydel Frogner, Oslo
Fra Eckersbergs gate til Niels Juels gate (ridestien). Tiltaket gjelder også Colbjørnsens gate fra Niels Juels gate til Parkveien.
Etablering av gang-og sykkelvei i bydel Bjerke, Oslo
Mellom Årvollveien og Brobekkveien.
Rehabilitering/oppgradering av barnehage i Gamle Oslo
6 avdelninger. Gnr/nr 232/443-444.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: