Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestvågøy

Oppgradering av vei og fortau i Leknes sentrum, etappe 3
Oppgradering av Meieriet uteområde inngår i prosjektet.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026, 9503
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Utskiftning av bunnledninger i rådhus i Leknes
Utskiftning av alle spillvann og overvannsledninger under plankjeller.
Oppussing av barnehage i Vestvågøy
Prosjektert tilbygg på 144 kvm, herav: personalfløy 115 kvm og mellombygg 29 kvm. Renovering av eksisterende bygning (ca 480 kvm) - tak, vinduer, gulvbelegg, akustikktiltak, reparasjoner. Parkeringsareal økes fra 8 til 20 plasser. Barnehagen skal være i drift i byggeperioden.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Utlagt veg, voll og skredoverbygg på Fv 815 Smorten II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 171m. Skredtype snø.
Utlagt veg, voll og skredoverbygg på Fv 815 Valbergrua II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 390m. Skredtype snø, stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: