Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestvågøy

Rassikringstiltak på Fylkesveg 815 ved Kangerura
Utflytting av vei, rasvoll mm.
Utlegging av veg, fangvoll på Fylkesveg 7732 Ramsvik-Mortsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, løsmasse. Skredfaktor middels. 1118m.
Utskiftning av bunnledninger i rådhus i Leknes
Utskiftning av alle spillvann og overvannsledninger under plankjeller.
Oppussing av barnehage i Vestvågøy
Prosjektert tilbygg på 144 kvm, herav: personalfløy 115 kvm og mellombygg 29 kvm. Renovering av eksisterende bygning (ca 480 kvm) - tak, vinduer, gulvbelegg, akustikktiltak, reparasjoner. Parkeringsareal økes fra 8 til 20 plasser. Barnehagen skal være i drift i byggeperioden.
Tilbygg av skole i Leknes
Byggetrinn 1, tilbygg i 1 etasje for etablering av ventilasjonsrom, samt ombygging av dagens gymsal til lokaler for skoledrift (både ansatte og elever). Her blir det lagt etasjeskille slik at det etableres en ny etasje. Byggetrinn 2, tilbygg i to etasjer for utvidelse av undervisningslokaler og lokaler til de ansatte, samt ombygging av deler av eksisterende lokaler.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Utlagt veg, voll og skredoverbygg på Fv 815 Smorten II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 171m. Skredtype snø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: