Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vefsn

Ombygging av Mosjøen skole, byggetrinn 2
Bygging av ny Gymfløy 300-400 m2.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 2500 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2.
Oppgradering av rasteplasstoaletter på E6 i Vefsn
Modultoalettbygg og 2 lukket septiktank.
Fornying av VA-ledninger langs Helligbergvegen i Mosjøen
Veivedlikehold i samband med VA-anlegget.
Oppgradering/rehabilitering av bru i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: