Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vefsn

Ombygging av Mosjøen skole, byggetrinn 2
Bygging av ny Gymfløy 300-400 m2.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 2500 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2.
Riving og nybygg av bru i Vefsn kommune
Kontrakten omfatter riving av existerande bru og erstattes av ei ny bru.
Renovering og ombygg av kontorfløy ved sykehjem i Leirfjord kommune
Lokalene er i dag innredet som leiligheter for pleietrengende og skal bygges om til kontorlokaler for kommunens hjemmesykepleie og psykisk helsevern. De nye lokalene skal inneholde kontorer, toaletter, møterom, personalrom og kjøkken. Prosjektet inkluderer renovering og ombygging av garderober i underetasje samt etablering av nytt inngangsparti.
Oppgradering av rasteplasstoaletter på E6 i Vefsn
Modultoalettbygg og 2 lukket septiktank.
Fornying av VA-ledninger langs Helligbergvegen i Mosjøen
Veivedlikehold i samband med VA-anlegget.
Elektrokontrakter for fylkesvei Nordland
Felles utlysning for Hattfjelldal, Grane, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy og deler av Rødøy kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: