Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tjeldsund

Forsterking av E10 Tjeldsundbrua
I Handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2021.
Utskiftning av VA-ledning i Kongsvik i Tjeldsund kommune
Eksisterende vann- og avløpsanlegg i deler av Kongsvik skiftes ut, delvis ved å gå i eksisterende trase, delvis i ny trase. Kryssing av E10 er utført tidligere ved boring gjennom vei. Alt arbeid i- og ved skolegården, inkl. graving i "Skoleveien", skal utføres i skoleferien.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026, 9503
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Ombygg til sykehjemsplasser i Fjelldal, Tjeldsund
Ombygg av 2 omsorgsboliger til 4 sykehjemsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: