Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tjeldsund

Tillbygg på barneskole i Skånland
Det er for liten plass til barnetrinn 1-4 på paviljongen. Et tilbygg på ca. 250 kvm. vil kunne avhjelpe dette og legge til rette for større barnekull framover.
Tilbygg av omsorgsboliger på Evenskjer i Skånland
Lås: Harstad Låsservice AS. Yttervegger leveres som elementer av: Senja Elementer AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: