Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tjeldsund

Tillbygg på barneskole i Skånland
Det er for liten plass til barnetrinn 1-4 på paviljongen. Et tilbygg på ca. 250 kvm. vil kunne avhjelpe dette og legge til rette for større barnekull framover.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: