Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sortland

Ombygg til kontorbygg i Sortland kommune
Tredje etasje i Parkveien 2 skal bygges om for å få etablert kontor, spiserom og møterom.
Forarbeid for nybygg av vei og VA-anlegg på Vestmarka i Sortland, trinn 1
Vestmarka næringsområde N02. Entreprise E01 som omfatter uttrauing av myr i veitrase, grovfylling av av vei for uttransport av myr (inkl forsterkningslag (?)), bortkjøring av gamle massedeponier ca 25 000 m3.
Utvidelse av masseuttak på Hinnøya i Sortland
Ca. 652 daa. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 9/14, 9/16, 9/1 og deler av 9/2, 9/5 og 9/15.
Opprusting av vei med drenering og fast dekke i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Opprusting av ca 1,3 km vei på Haltstranda med drenering og fast dekke
Oppgradering og asfaltering av vei i Sortland
Sortland kommune skal legge fast dekke på eksisterende grusvei. Noe kabelrørarbeid
Utskifting av vann- og avløpsanlegg i Sortland
Ca. 70 m ledningsanlegg fra Strandgata 44 til ny pumpestasjon PS1. Ca. 40 m ledningsanlegg fra Sjøgata til ny pumpestasjon PS1. Ca. 140 m ledningsanlegg fra Strandgata nr. 44 til nr. 51. 1 stk. vannkum, 6 stk. spillvannskummer, 2 stk. overvannskummer og 5 stk. sandfangkummer. Nedsetting og tilkobling av 2 stk. nye prefabrikkerte spillvannspumpestasjoner med overbygg.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Oppgradering av uteområde på barnehage i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Det skal utføres tiltak som drenering, asfalt sykkelsti, utvidelse sørover, ny planlegging, renovering av lekeapparater.
Renovering av kjøkken på skole i Sortland kommune
Ny kjøkkeninnredning og nye tilhørende innebygget hvitevarer. Utførelse av oppdraget vil innebefatte innredning ferdig i monterte moduler og hvitevarer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: