Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sortland

Påbygg av leiligheter på Handelsparken i Sortland, trinn 1
Gnr/bnr: 15/1555, 15/1803 og 15/1733.
Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Sortland
Søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 33477 Reinsnesøya i Sortland kommune.
Ombygg til kontorbygg i Sortland kommune
Tredje etasje i Parkveien 2 skal bygges om for å få etablert kontor, spiserom og møterom.
Grunnforberedende arbeider i forbindelse med nytt sykehjem i Lamarka
Området for uttrauing er omlag 20 000 m2. Antatt volum myr er 30-40 000 fm3. Antatt volum grovfylling er 5-10 000 m3.
Forsterkning av vei og riving av fjøs m.m i Sortland kommune
Uttrauing av myr; sidelagring. Innfylling og avretting av grovfylling slik at det fremkommer en anleggsvei. Riving av gammelt fjøs ca 100 m2; sortering og bortkjøring til godkjent deponi. Forsterkning av kommunal vei. Anleggsvei ca 370 meter. Forsterkning kommunal vei ca 200 meter.
Utgraving og flytting av masser for industribygg i Sortland, trinn 1
Planlagt opparbeidet areal for denne konkurransen er på ca 8500 m2. Arbeidet består av ca 5300 m2.
Oppgradering av vannverk for en sikrere og bedre vannforsyning i Sortland kommune
Fellesutlysning for: Østre Godfjord, Vestre Godfjord, Blokken og Nevernes vannverk. Total kostnad: 3,5 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: