Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Saltdal

Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal, del 1 E6 Sørelva-Viskis
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal, del 2 Viskis-Rv 77
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal, del 3 Hestbrinken-Borkamo
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Til- og ombygg av kulturhus i Saltdal kommune
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg.
Dreneringstiltak på Nordlandsbanen
Bygging og vedlikehold av dreneringsgrøfter og stikkrenner.
Tilstandsanalyse av skole i Saltdal kommune
Saltdal kommune har til hensikt å gjøre utbedringer på Røkland skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: