Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sømna

Tilbygg av barnehage i Vik sentrum i Sømna
Gnr/Bnr: 46/261 og 46/412.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Hattfjelldal, Grane, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy og deler av Rødøy kommune.
Reparasjon av molo ved Viksjøen i Sømna kommune
Det skal gjennomføres en reparasjon av Kystverket sin molo i Vikvågen ved Viksjøen i Sømna Kommune. Denne skal gjøres på en av de to alternativ løsningene (Alternativ A eller B). Alternativ A består av: tilføre dekkblokker som plastres på molens ytterside og eventuelt sikringsstøp av de øverste blokkene ved behov ihht vedlagt beskrivelse og tegning. Alternativ B består av: Støp brystvern av betong ihht vedlagt beskrivelse og tegning. Masser og material må anskaffes da Kystverket ikke har stedlige masser. Det er en småbåthavn og forankringer på innsiden av moloen som det må tas hensyn til i gjennomføringen av reparasjonen. Alternativ A er den foretrukne løsningen og vil bli vurdert først. Dersom det ikke er noen tilfredsstillende tilbud på alternativ A vil Alternativ B bli vurdert. Ved vurdering av innkommende tilbud vil tildelingskriteriet være lavest totalpris. Kystverket tar forbehold om at finansiering er på plass før signering av kontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: