Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Røst

Utvidelse av industrikai i Røst
Ett samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommune og kommune.
Renovering av fyrmesterbolig og taket på uthus i Røst
Fyrmesterboligen og taket på et av uthusene ved Skomvær fyrstasjon skal renoveres. Boligen er et betongbygg som har fått riss og sprekker etter frostspreng. Dette skal utbedres og bygget skal males. I tillegg skal samtlige vinduer og dører skiftes. Taket på det største uthuset/fjøset skal legges om. Vi demonterer steinen og legger nytt undertak og ny lektring før gammel stein remonteres. Det skal monteres nye takrenner på bygget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: