Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Narvik

Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg langs riksveg i områder midtre Hålogaland 2020-2025
Nordland: Vestvågøy, Vågan, Tjeldsund, Sortland, Narvik, Moskenes, Lødingen, Hadsel, Flakstad og Evenes kommune. Troms: Lavangen, Kvæfjord, Harstad og Gratangen.
Rehabilitering av kontor m.m i Narvik kommune
Hele fasaden skal oppgraderes og teknisk rom skal utvides. Innvendig skal deler av plan 1 og U1 oppgraderes, det skal etableres ny heis, nytt elektrisk anlegg inklusiv el-tavle og nye ventilasjonsanlegg. I U1 skal det å etablere nye møterom som skal kunne benyttes av hele bygget i tillegg til utleie/utlån, toaletter og garderober. I plan 1 er leietaker en IT-bedrift. Her skal det etableres moderne kontorlokaler med soner for cellekontorer, åpent landskap, stillekontorer, sosialdel og kjøkken/oppholdssone. (Bygget består i dag av kontorlokaler og servicelokaler, og står tomt fra U2-3. etasje. I 4. etasje er Narvik Helsestasjon og vaksinasjonskontoret. Dette vil være i drift med publikumsvirksomhet gjennom hele byggeperioden.)
Ombygging av OPUS og karrieresenter ved videregående skole i Narvik
Lokaler skal etableres som kontor og undervisningslokaler med tilleggsfunksjoner.
Utskifting av vannledning av støpejern, nedstrøms trykkøkningsstasjonen i krysset Slyngbakken/Notveien i Narvik, del 2
Utskifting av vannledning av støpejern, nedstrøms trykkøkningsstasjonen i krysset Slyngbakken / Notveien. Dette inkluderer sanering av SJK-ledning og to vannkummer, nedsetting av én ny kum og legging av PE-ledning opp til eksisterende kum utenfor trykkøkningsstasjonen. Ledningen skal kobles inn i kum med PE-krage og løsflens. På denne ledningen skal én stikkledning kobles inn ved hjelp av anboring. I tillegg skal det settes ned ny kum på trykkledningen oppstrøms stasjonen. Fra denne kummen skal det legges ned ny PE100 trykkledning i samme grøft som ny lavtrykksledning og kobles inn i ny kum på samme ledning.
Oppgradering av veikryss i Narvik kommune
Fellesutlysning for: Teknologivegen/E6 og Kirkegårdsvegen/E6.
Sikring av planoverganger på Ofotbanen
1 jord- og skogbruksovergang.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Oppgradering av vei i Narvik kommune
Fellesutlysning for følgende veier: Hauøyvegen, Eideveien, Sentrumsnære veger Kjøpsvik og Kjelkvikveien. Total kostnad: 3,3 mnok.
Oppgradering av veier i Narvik kommune
Fellesutlysning for følgende veier: Hauøyvegen, Eideveien, Sentrumsnære veger Kjøpsvik og Kjelkvikveien. Total kostnad: 3,3 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: