Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Hadsel

Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskifting av ca 350 m hovedledningsnett (vann, overvann og spillvann). Bygging av fortau langs veiene, ca 450m.
Ombygging av veikryss i Melbu
Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utbedring av del av Markedsgata fra V.D.Hals gt til kryss Skarveien. Utskifting av ca 200 m hovedledningsnett, (vann, overvann og spillvann).
Utskiftning av hovedvannledning på Melbu
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskiftning av ca 1600 m hovedvannledning. Utskifting hovedvannledning fra Melbu vannbehandlingsanlegg til Urvannet.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Rehabilitering av gangbru ved skole i Hadsel
Rehabilitering / utbedring av lekkasje gangbru Stokmarknes skole. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av gjerde og vei på kirkegård i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Det er behov for å oppgrader gjerde og ruste opp veiene inne på kirkegården, slik at de blir mer markert og gruset.
Utvidelse av parkeringsplass ved kirkegård i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Asfaltering og lapping av kommunale veier i Hadsel kommune
Gjelder veier i Melbu, Stokmarknes og Børøya. Totale kostnad: 2,2 mnok.
Ny drenering på dagsenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Boring under vann i forbindelse med etablering av ny FL 785100 i Hadsel kommune
Ved etablering av ny FL 785100 Medskallen innseiling til Fiskebøl Hadselfjorden trenger OV Skomvær assistanse med følgende: Boring under vann med fartøyets borerigg. Montering av stagklammer under vann. Stryring av stenger i borehull. Oppgitt dybde -5,8m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: