Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Hadsel

Omlegging av vannledning på Børøya i Hadsel
Det skal etableres ca. 172 meter ny vannledning med standard overbygging. Det skal videre etableres ca. 67 meter ny vannledning på bakken med isolasjonskasse.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utbedring av del av Markedsgata fra V.D.Hals gt til kryss Skarveien. Utskifting av ca 200 m hovedledningsnett, (vann, overvann og spillvann).
Rehabilitering av gangbru ved skole i Hadsel
Rehabilitering / utbedring av lekkasje gangbru Stokmarknes skole. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ny drenering på dagsenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: