Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Andøy

Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Reparasjon av molo i Andøy kommune
Utlegging av dekkblokk langs yttersiden av brystvernet på Skarvbardmoloen ble utfør i 2014, men sikringsstøp ble ikke fullført i en strekning av ca. 430 m. Det gjenstår å utføre sikringsstøp av en strekning på ca. 100 m mot området ved landingen sett fra vest og hele strekningen fra landingen og videre 330m østover. Dekkblokkene i området der moloen passerer landingen er sikret med bolter, og skal ikke støpes ut. Det benyttes betong B 35 uarmert, og det er beregnet et volum på inntil 0,5 m3 betong pr. løpemeter (lm) molo. Det må etableres steng for å hindre massiv utflyting av betong fra stedene som skal utstøpes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: