Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Volda

Ombygg av læringssenter ved skole i Volda kommune
Ombygging for etablering av læringssenter ved Vikebygda skule. Oppdraget omfattar to separate bygningar.
Trafikksikkerhetstiltak E39/Rv 15 langs Hornindalsvatnet
Opprusting av avkjørsler og stikkrenner. I tillegg skal det fjernes skog langs rv.15 i fra Stryn Mek. Verksted og vestover et stykke. Arbeidet går ut på å slakke ut en del avkjørsler, forlenge eksisterende stikkrenner og legge rist på oppmurede inntakskummer. På enkelte punkt skal det monteres nye kummer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: