Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tingvoll

Utskifting av råvannsledning- og vannledning i Tingvoll kommune
Under følger en kort opplisting av arbeidene for å gi anbyder en rask introduksjon til prosjektets omfang (listen er ikke uttømmende). Trasé 1 Sponåsgrenda: Utskifting av ca. 650 m råvannsledning. Type ledning: PE100 225 SDR11. En luftekum med nødvendig armatur. Trasé 2 Resset: Utskifting av ca. 1050 m overføringsledning fra Resset til travbanen i Torjulsvåg. Type ledning: PE100 225 SDR11 Fire vannkummer med nødvendig armatur, en kum i hver ende av utskiftet trasé, og to luftekummer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: