Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tingvoll

Utskifting av råvannsledning- og vannledning i Tingvoll kommune
Utskiftning av råvannsledning: Tingvoll kommune skal skifte ut 605 m av eksisterende vannledning i PVC med 225 mm PE100 i omtrent samme trase som eksisterende VL. Omfyllingsmasser må vurderes nøye, da det er planlagt skogdrift i området. Utskifting av 1040 meter vannledning: En eksisterende vannledning skal saneres i ca. 605 meters lengde. Ny vannledning legges som en 225 mm PE100 SDR11, i ny trase langs Fv 6126. Det skal også anlegges to vannkummer på ledningen med stengeventiler og muligheter for utspyling, en i hver ende av ny ledning. Behov for lufteventil(er) må vurderes. Kummene skal dreneres.
Utskiftning av gatelys langs skolevegen i Tingvoll
Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt i prosjektet utskifting av gatelys langs Skolevegen, samt utskifting av 174 stk. eksisterende armaturer 1-1 som opsjon. Anlegget er langs Skolevegen, fra Tingvoll videregående skole til Vågavegen ca. 460m, i Tingvoll kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: