Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sunndal

Etablering av resirkuleringsanlegg for fisk på Nofimas anlegg på Sunndalsøra
Eksperimentell resirkuleringsanlegg for fisk 20 enheter, inkludert fisketank på 500 liter, trommelfilter, moving bed bioreaktor, degassere og oksygenkjegler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: