Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stranda

Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Tilbygg av næringsbygg i Stranda kommune
Tilbygg av Breeze vaskeriet + opparbeiding av utomhus og ny rampe i betong.
Trafikksikkerhetstiltak/gangfeltsikring langs Fylkesveg 60 i Stranda
Trafikktryggingstiltak i samband med kryssing av fylkesveg 60 ved Ringstad skule i Stranda kommune. Ringstad skule er ein barneskole med nesten 300 elevar, og mange av barna bur på motsett side av fylkesvegen. Mange barn kryssar derfor fylkesvegen i desse gangfelta på veg til/frå skolen dagleg, og vi meiner gangfeltsikring her er eit godt og viktig trafikktryggingstiltak for mjuke trafikantar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: