Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Molde

Nybygg av E39 på Lønset-Hjelset
9,3 km. Deler av strekningen er planlagt som en firefelts veg (1,3 km). Hoveddelen av strekningen blir en trefelts veg (to felt med krabbefelt, 5,3 km).
Utvidelse av sykehjem i Molde
Tilbygget skal bestå av tre avdelinger med 24 sykehjemsplasser og tilhørende lokaler og uteareal.
Reasfaltering m.m på lufthavn i Molde
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Trafikksikkerhetstiltak Fv 62 i Molde
Estimert gjennomføring etter 2027.
Oppgradering av tunnel Fv 666 i Molde
Strossing pga skilta høgde 3,8 m.
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
Utbedring av E39 Lergrovik - Årø. Plan nr 1502201136.
Reguleringplan vedtatt. Bypakke Molde. Ligger ved E39.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Vintervedlikehold av kommunale veier, gangveier, fortau og parkeringsplasser i Molde kommune
Fellesutlysning for: Delkontrakt 1: Midsund sentrum. Delkontrakt 2: Akselvoll og Ugelvik. Delkontrakt 3: Rakvåg Sør Heggdal. Delkontrakt 4: Midøya. Delkontrakt 5: Rode 4 Hjelset Vest.
Rammeavtale for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg i hele Norge
Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg, herunder prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand. Rammeavtale gjelder hele Norge.
Riving av bygninger langs E39 Lønset-Hjelset/Rv.70 Kristiansund og E39 i Ørsta
Riving og fjerning av ca. 20 bygninger – sortering og levering til godkjent mottak.
Oppgradering av kunstgressbane i Molde kommune
Den eksisterende kunstgressbanen på KGB Lubbenes skal rives og saneres. Det skal opparbeides en ny kunstgressbane med samme plassering som den eksisterende. Den nye kunstgressbanen skal bygges opp med varme i dekket og med snødeponi rundt hele banen. Det skal etableres samlekummer rundt hele spilleflaten, med system for granulatfangst. Det skal etableres luker i gresset for tilkomst til granulatsiler. Det skal opparbeides nødvendige støttemurer rundt banen, og det skal være tett nederst mot banen for å sikre granulatfangst. Det skal leveres gjerder og ballfangernett rundt hele banen. Tiltaket omhandler også riving av gamle master og lysarmaturer og levering til deponi, samt etablering av ny flombelysning basert på LED teknologi med mulighet for fjernstyring.
Etablering av to tennisbaner på friluftsområde i Molde
Opsjon på en tredje bane og på islegging av banene vintertid.
Revisjon/ombygging av apparatvogn til omformere i Norge
Ombygging apparatvogn 881 (til 962).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: