Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Kristiansund

Omlegging av Atlanten stadion i Kristiansund
3 entrepriser: Tribune (totalentreprise), grunnentreprise og friidrettbaneentreprise.
Reasfaltering av deler av rullebanen, taksebaner og flyoppstillingsplassen på Kristiansund lufthavn
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Ombygging av varmesentral i Kristiansund kommune
Kristiansund kommune har besluttet å fornye energiforsyningen i Johan P. Clausens gate 7. Det skal etableres en ny energisentral med varmepumpe som skal gi energi til Johan P. Clausens gate 7 og Festiviteten via fjernvarmerør montert i 2016. Noe ombygging i energisentral i Festiviteten.
Riving og oppsetting av ny kai i Vågen
Arbeidet omfatter riving av eksisterende kai med betongdekke på trepeler (delvis forsterket med stål) og oppføring av ny kai/gangvei. Flere av eksisterende stålstøtter/bjelker har løsnet og ligger i dag på sjøbunnen. Ny kai/gangvei etableres på stålpeler (borestål fra olje- og gass sektoren) og nytt dekke i impregnert trematerialer. I tillegg kommer en del tilpasninger til kjøreareal på landside og eksisterende tilknytninger i hver ende. Kai/gangveien har en lengde på ca. 50 m og bredde ca. 3 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: